ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Jadlospis od 23.10..1
Jadlospis16.10...1Jadlospis.2Jadlospis.1