Na terenie stanicy harcerskiej na ostrowskich Piaskach odbył się kolejny 3-dniowy obóz integracyjno – edukacyjny klas pierwszych w ZSP CKU w Przygodzicach, dla uczniów klas mundurowych- zarządzania kryzysowego i wojskowej.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przygotowania obozowiska. Wspólna praca sprzyjała zacieśnianiu znajomości. Czasu na odpoczynek było niewiele gdyż po ustawieniu namiotów

i ich niezbędnym wyposażeniu, natychmiast rozpoczęły się zajęcia – musztra, zasady posługiwania się bronią, elementy samoobrony. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Straży Pożarnej i Policji. Niezbędne informacje przekazywali uczniom obecni na obozie policjanci jak i strażacy.

Przerwy w zajęciach wykorzystano nie tylko na posiłki ale również przygotowanie listy wart zabezpieczających teren stanicy na okres dwóch najbliższych nocy.

Drugi dzień to zajęcia prowadzone przez instruktorów firmy „Defendu” z Poznania powiązanej z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „Grom”. Uczniowie uzyskali podstawową wiedzę dotycząca „czarne” i zielonej” taktyki. Mieli okazję zapoznać się z „Defendu”– systemem samoobrony. Drugą część dnia uczestnicy spędzili w Parku Linowym.

W ostatnim dniu obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy, ćwiczeniach taktycznych. Pomiędzy zajęciami uczniowie mieli za zadanie złożenie namiotów.

Obóz zakończył się apelem w którym uczestniczył Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Tomasz Guliński, który podziękował nauczycielom, instruktorom za wysiłek włożony w organizację i przeprowadzenie zajęć podczas obozu. Podziękowania zostały przekazane również uczniom klas drugich i trzecich, którzy opiekowali się „pierwszakami”, jak również samym uczestnikom za zdyscyplinowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Obóz przeszedł do historii ale należy mieć nadzieję, że zdobyta podczas zajęć wiedza
i umiejętności będą przydatne w czasie 3 letniej nauki. Ważne są również przyjaźnie jakie zawiązały się podczas obozu, jak również możliwość wzajemnego poznania się uczniów z ich wychowawcami.

GALERIA

FILM