Dnia 16.10.2017r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach po raz kolejny uczestniczyli w programie profilaktyczno- edukacyjnym pt.: „Głos zza krat ”.

Program ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich; wskazanie przyczyn powodujących, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości: policją, sądem, więzieniem; pokazanie konsekwencji wynikających z tego kontaktu dla ich dalszego życia.

Nowością tegorocznego programu była rozmowa z osadzonym. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda życie w Areszcie Śledczym. Osadzony odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież, wysłuchali także prelekcji profilaktycznej wygłoszonej przez psychologa.

Następnie uczestniczyli w zwiedzaniu wybranej infrastruktury więziennej.

Opiekunami wycieczki były:

mgr Monika Białas–pedagog szkolny

mgr Joanna Prętka –wychowawca internatu

mgr Marta Panek-wychowawca internatu.

GALERIA