30.11.2017r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu naszego województwa.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania stypendium, mogły je otrzymać osoby osiągające wyróżniające wyniki w nauce. Każdy ze stypendystów musiał uzyskać średnią ocen szkolnych powyżej 4,75.

Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała uczennica: Milena Zięba z III klasy Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej oraz Krzysztof Kowalski z IV klasy Technikum Rolniczego.

GALERIA