Dnia 6 grudnia br. grupa mieszkańców internatu szkolnego wraz z mgr Joanną Prętką odwiedziła klub sportowy Factory Centrum Fitness w Ostrowie Wielkopolskim.
Celem wizyty było dostarczenie Szlachetnej Paczki dla rodziny zakwalifikowanej do otrzymania pomocy w ramach jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.

Bardzo miłym gestem ze strony FCF było umożliwienie przekazania paczki w obecności Pana Michała Grzesiaka –Mistrza Świata w Kickboxingu.

Zaangażowanie mieszkańców internatu w zbiórkę Szlachetnej Paczki utwierdziło nas w przekonaniu, że uczniowie naszej szkoły, to osoby o wielkim sercu, cechujące się empatią, wrażliwością i dobrocią, dla których życzliwość jest czymś naturalnym.

Jako nauczyciele, wychowawcy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem osobistego zaangażowania mieszkańców internatu w powodzenie akcji oraz pięknego odruchu ich serc, który został przyjęty z wielką radością w FCF.

Cieszymy się, że sercem działalności edukacyjnej naszej szkoły jest nie tylko dostarczanie niezbędnej wiedzy oraz przygotowywanie do zdania trudnych egzaminów, ale wychowanie do wartości. Możliwości jakie tworzy szkoła i realizowany w niej proces nauczania stają się dla młodzieży mentorem w świecie wartości. Kreują postawy przygotowujące młodego człowieka do określonych ról społecznych.

Jesteśmy dumni, że kształtujemy mądrych, rozsądnych, światłych i wyjątkowych ludzi oraz stanowimy część procesu odkrywania ich wartości i kierowania się nimi w życiu.

Doceniając aktywny udział mieszkańców internatu w działaniach na rzecz Szlachetnej Paczki, śmiało można posłużyć się słowami J. Owsiaka:  „Kochani, jesteście wspaniali!” Swoją postawą udowodniliście, że „są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest”. Miło nam, że jesteście otwarci na potrzeby drugiego człowieka i wielu ludzi może na Was liczyć!

Jesteśmy przekonani, że Wasze działania będą uwieńczone uśmiechem tych, którym dedykowaliście swoją pomoc. Wierzymy również w siłę Waszych serc w podejmowaniu w przyszłości podobnych działań na rzecz potrzebujących.

GALERIA