Ogłaszam konkursy w ramach akcji UNICEF „ Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.   Konkursy odbywać się będzie w kilku kategoriach (do wyboru przez uczniów): plakat, film lub prezentacja multimedialna oraz esej.

Myślą przewodnią dwóch pierwszych kategorii ( plakat oraz esej) są słowa Jana Pawła II CZŁOWIEK JEST WIELKI, NIE PRZEZ TO, CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO, KIM JEST; NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI”

  1. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.
  2. Esej należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynatora konkursu podając w tytule „konkurs
  3. Trzecia kategoria to prezentacja multimedialna lub film. Tematem tego konkursu jest problem wiarygodności źródeł internetowych. Do wyboru macie dwa tematy: 

1)  PRAWDA CZY MANIPULACJA – ŹRÓDŁA INFORMACJI  DOSTĘPNE W INTERNECIE.

2) NAJGORSZE KŁAMSTWO W INTERNECIE TO TAKIE, KTÓRE UKRYWA SIĘ POD FASADĄ PRAWDZIWOŚCI  

  Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice)  lub w   Prezi,  zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Prezentację w Prezi należy pobrać na komputer lokalny (rozszerzenie  *.exe ).  Film powinien być wykonany w formie mp4. Jego długość nie powinna przekraczać 10 minut. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.  Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Prace należy dostarczyć na CD lub pendrivie.  

Miejsce i termin składania prac: wszystkie prace należy dostarczyć, zgodnie z regulaminem do nauczyciela organizującego konkurs DO DNIA 31.01.2018 roku!!!!!!!! 

CZEKAJĄ NA WAS CIEKAWE NAGRODY !!!!!!!!!!!!!!

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW ORAZ ADRES E-MAIL NA KTÓRY NALEŻY WYSYŁAC PRACE KONKURSOWE UDZIELAJĄ: Pani Joanna Zbroja oraz Pani Ewa Szpot.