Mundury czarne –  strażackie

Przedmioty uzupełniające : Pierwsza pomoc, edukacja pożarnicza

Rozszerzone przedmioty: biologia, chemia do wyboru język angielski lub niemiecki

W trakcie nauki zostanie przeprowadzony  kurs podstawowy strażaka ratownika OSP

Zajęcia dodatkowe : nauka sztuk walki, kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla uczniów pełnoletnich, zajęcia na strzelnicy

Porozumienie: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach

Korzyści:

-przygotowanie do egzaminów wstępnych i do pracy w państwowych jednostkach straży pożarnej,

– przygotowanie do egzaminu wstępnego do szkół pożarniczych

– uprawnienia wysoko punktowane w procesie rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej

– zajęcia  w  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrowie Wielkopolskim

– kurs nurkowania PADI