27.02.2018 odbyła się debata, która była połączeniem dwóch projektów: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa oraz akcji UNICEFU pt. Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę! Pomysłodawcami spotkania były koordynatorki obu projektów Pani Ewa Szpot oraz Pani Joanna Zbroja. Do debaty zaproszono również przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp: nadkomisarza Krzysztofa Kulę, starszą sierżant Małgorzatę Łusiak oraz starszą sierżant Patrycję Lichtarowicz.                                                       

Debata jest obecnie jednym z najważniejszych mechanizmów zdobywania wiedzy. Jest to jednocześnie metoda wykorzystywana przy omawianiu kontrowersyjnych tematów. Podczas debaty uczniowie mieli okazje zastanowić się oraz poruszyć problem prawdy i fałszu w mediach, wiarygodności przekazywanych nam informacji. Organizatorzy debaty chcieli w ten sposób uzmysłowić uczniom, iż w Internecie w każdej sekundzie pojawiają się ogromne ilości informacji, nie zawsze prawdziwych. Te docierające do młodych ludzi, są często zniekształcane, nastawione na manipulację bądź powielają stereotypy i uprzedzenia.

Jak podkreślił Pan K. Kula, komputery na dobre zagościły w naszych domach, zadomowiły się też w pracy i w szkole. Odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka. Szczególnie ważny stał się łatwy i szybki dostęp do Internetu. Światowa sieć komputerowa niesie ze sobą wspaniałe możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiana towarów konsumpcyjnych, dokonywania zakupu książek oraz innych publikacji, jak również wykonywania wielu innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu. To niestety nie tylko same korzyści. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie drugiej strony – pokus, zagrożeń, manipulacji, czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie oraz niewielkiej wiedzy na temat wszystkich możliwości pozytywnych oraz negatywnych stron Internetu.

Moderatorzy, podzieleni na grupy, mieli za zadanie przeanalizować wraz ze społecznością uczniowską, wybrany temat oraz dokonać podsumowania na forum. Tematy debaty były następujące:

  1. Czy świat rzeczywisty rządzi się tymi samymi prawami co wirtualny?
  2. Jakie są różnice między cenzurą a moderacją?
  3. Czy fakt, że ktoś jest właścicielem jakieś serwisu, oznacza, że może robić z nim, co chce?
  4. Jakie zagrożenia stwarza Internet w takiej formie, w jakiej go znamy?
  5. Czy Internet to rzeczywiście wolne forum wymiany myśli? Jeśli nie – czy powinien nim być?
  6. Czy w obronie sekretu można posunąć się do kłamstwa?
  7. Współczesny człowiek szuka etyki „bez powinności i bez sankcji”.
  8. Czy  serwisy społecznościowe powinny podlegać  społecznej kontroli i działa w oparciu o wspólnie wypracowane reguły?
  9. Dlaczego w Sieci jeszcze łatwiej o manipulację, kłamstwa i półprawdę?
  10. Czy dla młodych ludzi pojęcie „prawda”, to puste słowo?

Podczas debaty młodzież miała okazję wyrazić swą opinię, przedstawić poglądy oraz dokonać ciekawych wniosków. Uczniowie aktywnie zaangażowali się w pracę nad ww. tematami.  Trafnie dostrzegli poruszane problemy, mieli możliwość uświadomienia sobie, że demokracja jest nieustannym dialogiem społecznym, a tym samym pozwala nabyć umiejętności: wypowiadania własnego zdania, formułowania efektywnych, przekonujących argumentów, a zarazem słuchania głosu innych.

GALERIA