24 maja 2018 roku w ZSP CKU Przygodzice odbyła się X Jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego, pt. „Mapa turystyczna przewodnikiem po gminie Przygodzice”.

Tegoroczny konkurs miał odmienny charakter niż wcześniejsze edycje. Z racji położenia naszej szkoły poza Ostrowem Wielkopolskim, na obrzeżach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, postanowiliśmy wykorzystać ten atut i tym razem przeprowadzić konkurs w terenie.

Współzawodnictwo miało charakter biegu na orientację podczas, którego każda z drużyn rozwiązywała zadania geograficzne z wykorzystaniem mapy powiatu ostrowskiego. Zadaniem każdej drużyny była, nie tylko orientacja w terenie z wykorzystaniem busoli, lecz także rozwiazywanie zadań na 10 punktach kontrolnych. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania obliczeniowe, dotyczące m.in. nachylenia terenu, czasu urzędowego, współrzędnych geograficznych na podstawie wysokości górowania Słońca i różnicy czasu, pola powierzchni oraz zadania dotyczące rozpoznawania obiektów na podstawie opisu, wyszukiwania na mapie walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych powiatu ostrowskiego.

Wszystkie drużyny podjęły wyzwanie z wielkim zaangażowaniem, mimo upału który im towarzyszył tego dnia. Zwycięzcą biegu została drużyna z III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Dla uczestników konkursu przygotowano ognisko oraz nagrody i dyplomy.

GALERIA