Z ogromnym sukcesem na koncie kończy ten rok szkolny przygodzickie liceum. Projekt cyfrowobezpieczni.pl realizowany przez zespół uczniów i nauczycieli a koordynowany przez panią Ewę Szpot zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie. W nagrodę szkoła otrzyma mobilną pracownię cyfrową. Celem projektu było wypracowywanie rozwiązań, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa i nauczeniu zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę były punktowane. Najwyżej te, które były wydarzeniami organizowanymi wspólnie z uczniami w środowisku szkolnym i okołoszkolnym. Wysoki wynik w konkursie to efekt wielomiesięcznej pracy i zaangażowania całego realizującego zespołu. Podejmowane działania to m.in. szkolna debata, sondaż uliczny, apele, konkursy, wystawy, warsztaty z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., kursy elearningowe i wiele innych. Wypracowane zostały szkolne zasady bezpieczeństwa i procedury reagowania na cyberzagrożenia. Łącznie zrealizowano ponad 50 różnych działań. Warto dodać, że to nie pierwszy sukces w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. W pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu w roku szkolnym 2015/2016 szkoła zajęła drugie miejsce a nagrodą był tygodniowy obóz edukacyjny dla 25 uczniów i 3 opiekunów.