W dniach od 21.05.2018r. do 1.06.2018 r. niemiecki ośrodek DEULA Hildesheim gościł 20-osobową grupę nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestnikiem wyjazdu w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER organizowanego przez KCER w Brwinowie był również nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych CKU w Przygodzicach p. Andrzej Krzak. Szkolenie odbywało się pod hasłem: „Współpraca grup producentów rolnych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i zwiększenia dochodów z działalności rolniczej w krajach Unii Europejskiej”.

Przez 2 tygodnie uczestnicy projektu z całej Polski zapoznawali się z działalnością ośrodka DEULA Hildesheim, zakresem współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, firmami oraz organizacjami działającymi w sektorze rolniczym.

Uczestnicy szkolenia odwiedzili zakład przetwórstwa spożywczego – Wöltingerode. Zapoznali się także z różnymi sposobami pozyskiwania energii, w tym elektrociepłowni Enercity Linden, elektrowni Herrenhausen, funkcjonowaniem miejscowości samowystarczalnej energetycznie Jühnde wraz z biogazownią. Kadra uczestniczyła w seminarium odbywającym się w elektrowni wiatrowej, a także w elektrociepłowni zasilanej zrębkami drewna. Bogaty program szkoleniowy przewidywał również zapoznanie się z działalnością centrum logistycznego EDEKA – jego organizacją i zarządzaniem gospodarką towarów.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w firmie Strube, w której nauczyciele obserwowali badania i prace hodowlane roślin uprawnych,  gdzie można było obejrzeć cały proces przygotowywania nasion buraka cukrowego. Uczestnicy projektu odwiedzili szklarnie pozyskujące nowe krzyżówki, laboratoria, pole doświadczalne, zapoznali się z procesem rejestracji nowych odmian. Wizyta w fabryce Volkswagena, podczas której uczestnicy poznali przyszłościowe koncepcje przyjazne dla środowiska (na przykładzie produkowanych tam samochodów).

W dniach wolnych od pracy uczestnicy zapoznawali się z historią i kulturą Dolnej Saksonii. Szkolenie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, nawiązania współpracy i rozwijania umiejętności językowych. Nowe doświadczenia i zdobyta wiedza na pewno zaowocują w pracy z młodzieżą naszej szkoły.

GALERIA