W dniach 24-25 września 2018 uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego ZSP CKU z opiekunem p. Andrzejem Krzakiem, uczestniczyli w szkoleniu ” Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim” w Koninie. Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Polski Instytut Rolnictwa. Program szkolenia obejmował przedstawienie uczestnikom struktury i funkcjonowanie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Główne  zadania SIR, to wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczniowie zapoznali się z innowacyjnymi metodami produkcji roślinnej, jej zarządzania a także przechowalnictwa. Podczas wykładów prowadzono również tematyczne panele dyskusyjne, podczas których młodzież poszerzyła praktyczną wiedzę z zakresu produkcji rolniczej, wydajności gospodarstwa,oraz poprawienia jego organizacji pracy. Efektem szkolenia było założenie i zarejestrowanie grupy operacyjnej SIR.

GALERIA