W dniu 24 października 2018 roku już po raz dwunasty  odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II. To właśnie Jemu – pasterzowi dusz i pasterzowi Kościoła, uczniowie szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oddali hołd swym śpiewem. Ten wpisany już w tradycję Przygodzic koncert, nabrał w tym roku szczególnego znaczenia. Okazja do świętowania jest wyjątkowa – Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Motywem przewodnim tegorocznego Przeglądu były  słowa Jana Pawła, wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie 1979 roku.. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen. Jak głosi historia, pierwsza pielgrzymka Papieża do ojczyzny w czerwcu 1979 roku i słowa wypowiedziane w Warszawie ‚Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi’,  stały się impulsem strajków 1980 roku, a w konsekwencji do powstania ‚Solidarności’, która to z kolei zapoczątkowała rozwój demokratycznych przemian w Polsce.

Wolna Polska jest najwyższym dobrem każdego Polaka. Idąc w ślad za tą ideą, młodzież oddała więc  hołd Ojczyźnie, bohaterom, „wielkim tego świata” śpiewając i głosząc  ewangelię. W swych prezentacjach muzycznych,   młodzi ludzie nawiązywali do pokoju
na świecie, poszanowania wolności oraz godności i prawach człowieka.  Tegoroczna edycja  Przeglądu skupiła  w murach ZSPCKU  ponad 200 wykonawców, którzy walczyli  o tytuł                     i uznanie, w dwóch kategoriach wiekowych. Podobnie jak w minionych  latach, na scenie pojawiła się młodzież ze szkół, parafii, domów kultury  z terenu diecezji kaliskiej.

Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało się  jury w składzie:

Ks. dr Jarosław Powąska – Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

 

Izabela Michalska– pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy -Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp. – sekcji instrumentów klawiszowych i ogólnomuzycznych

 

Sebastian Górski – Dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury

 

Organizacją Przeglądu zajęli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji            i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego. Współorganizatorami byli Powiat Ostrowski                       i Gmina Przygodzice wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach. Finansowo wsparli przedsięwzięcie: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Firma Centnas,  Miasto Ostrów Wielkopolski, MZK Ostrów Wlkp., Diecezja Kaliska, Parafia Przygodzice, Centrum Rozwoju Komunalnego Ostrów Wlkp. Oraz Miejski Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp.

Patronat medialny sprawowała diecezjalna TV internetowa Dom Józefa oraz  dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Opiekun.

Zaprezentowane podczas Przeglądu utwory, pokazały fenomen muzyki religijnej oraz             i ukazały piękno, inspirowane duchem prawdy, wiary i miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny. Widać było wśród wykonawców głębokie zaangażowanie,  a co najważniejsze umiłowanie muzyki. Dla tych młodych ludzi śpiew stał się  specyficzną formą pokazania innym swego wnętrza, wyzwolił w nich moc chrześcijańskiego entuzjazmu i pozytywne emocje. Co więcej stał się elementem sprawczym, łączący wszystkich ludzi zgromadzonych w przygodzickiej szkole.

Przegląd był więc nie tylko propagowaniem pieśni religijnych, ale również prezentacją umiejętności, artystycznego dorobku, a nade wszystko  integracją  środowisk młodzieży chrześcijańskiej.

Po części konkursowej przyszedł czas na wyjątkową gwiazdę Przeglądu. Na swój energetyczny koncert zaprosił polski muzyk, multiinstrumentalista, producent muzyczny                     i kompozytor – Joszko Broda z Rodziną. Impulsem do zaproszenia tego artysty były zdecydowanie tegoroczne obchody narodowego święta 11 listopada. Stąd pomysł na tytuł koncertu Joszko Broda z Rodziną – folkowo i patriotycznie w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Muzyka artysty jest w pewnym sensie kwintesencją wszystkich cech, które  charakteryzują  XII  Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej. Są to między innymi: fascynacja muzyką, miłość do Świętego Jana Pawła II, wzmocniona góralskim pochodzeniem Joszka oraz wszechobecne wartości chrześcijański i patriotyczne.

Twórca od najmłodszych lat, podpatrując mistrzów zdobywał niepowtarzalny warsztat gry na wielu instrumentach ludowych (m.in. drumli, okarynie, fujarach, rogach, trąbicie, skrzypcach, gajdach beskidzkich, kozie podhalańskiej, a także na tak niezwykłych instrumentach, jak liść, słomka i trzcina). Swój sukces artystyczny Joszko zawdzięcza nie tylko talentowi muzycznemu i ogromnemu wysiłkowi włożonemu  w doskonalenie swoich zdolności, ale przede wszystkim swojemu pochodzeniu, kulturze, w której się wychował. Muzyka źródłowa, która powstała w kręgu kulturowym Karpat, stanowi naturalne i wciąż bijące źródło inspiracji. Jego koncert był prawdziwą ucztą dla duszy. Artysta szybko nawiązał kontakt z publicznością  zgromadzoną w Przygodzicach. Poprzez muzykę wyraził wszystko co mu w duszy gra. Występ Joszko Brody z dziećmi pozwolił słuchaczom   poznać ogromne bogactwo kultury Karpackiej,  w której muzyka zajmuje szczególne miejsce i brzmi wieloma  barwami. Poznali niecodzienne brzmienie dud, drumli i fujarek. Koncert gwiazdy zakończył się owacjami i gromkimi brawami za talent Joszka i jego Dzieci, profesjonalizm i „wielkie serce” do muzyki.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:

Krzysztof  Rasiak– Wójt Gminy Przygodzice, Ryszard Pluciński – biuro poselskie posła RP Tomasza Ławniczaka, Ks. Kanonik Marcin Taisner, Robert Kaczmarek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach,   Janina Wojtasiak –  Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice, Tadeusz Garbaciak i Beata Bartosz – prezes Przygodzickiego Stowarzyszenie Absolwentów, Andrzej Baraniak – Sekretarz Miasta Ostrów Wlkp, Barbara Wichłącz przedstawicielka Rady Rodziców.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii wiekowej szkół podstawowych (w tym gimnazjalnych)

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

1 miejsce:  Zespół Violino z  Zespołu Szkół  w Laskach

2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Chynowie

3 miejsce Szkoła Podstawowa w Przygodzicach

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce:  Maria Wróbel Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

2 miejsce: Aleksandra Dura OCK w Ostrowie Wielkopolskim

3 miejsce: Anna Zarycka Odolanowski Dom Kultury

Wyróżnienia:

  • Zuzanna Klotzel – Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie
  • Michalina Matuszak – Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie
  • Anna Pilarczyk – ZS Specjalnych w Jarocinie wyróżnienie za szczególny wkład włożony w przygotowania do występu

W kategorii szkół  ponadpodstawowych

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

1 miejsce duet Izabela Staroń i Kacper Kaczmarek z LO Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp.

2 miejsce Zespół „Autokorekta” OCK Ostrów Wlkp.

3 miejsce Zespół z ZSP nr 1 z Kępna

Wyróżnienie:

  • ZSP CKU w Przygodzicach
  • Żeński Chór „Bella Rosa” z ZS Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce Sara Kasprzak LO nr 1 w Kępnie

2 miejsce Olga Matuszewska IV LO w Ostrowie Wlkp.

3 miejsce Weronika Gabryś OCK w Ostrowie Wlkp.

Wyróżnienie:

1)  Patrycja Gąsiorek ZSP CKU Przygodzice

 

Laureaci tegorocznej imprezy otrzymali z rąk zaproszonych gości cenne nagrody w postaci obrazów z wizerunkiem aniołów. Autorką wszystkich  prac, niestrudzenie od wielu lat, jest  Barbara Zabłocka – działająca w środowisku ostrowskim artystka i malarka. Anioły przedstawione przez Barbarę Zabłocką, budzą zachwyt, a jednoczenie zmuszają do zadumy                   i refleksji.

Dziękujemy szczególnie serdecznie Tym wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie finansowo. Bez Ich otwartości i życzliwości Przegląd nie mógłby się odbyć, a na pewno nie przyjąłby takich rozmiarów…
Bardzo więc dziękujemy:
Jego Eminencji Ks. Biskupowi Edwardowi Janiakowi
Panu Pawłowi Rajskiemu Staroście Ostrowskiemu
Panu Krzysztofowi Rasiakowi Wójtowi Gminy Przygodzice
Księdzu Kanonikowi Marcinowi Taisnerowi Proboszczowi Parafii w Przygodzicach
Panu Robertowi Kaczmarkowi Dyrektorowi GOK w Przygodzicach
Pani Beacie Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Panu Bartoszowi Ziółkowskiemu Prezesowi CRK w Ostrowie Wlkp.
Panu Zenonowi Musialskiemu Prezesowi MZGM w Ostrowie Wlkp.
Panu Januszowi Jakubkowi Prezesowi Centnas – przedstawicielowi Przygodzickiego Stowarzyszenia Absolwentów
Panu Januszowi Marczakowi Prezesowi MZK Ostrów Wlkp.
Panu Bolesławowi Dzieweczyńskiemu Przewodniczącemu Rady Rodziców oraz Wszystkim Przedstawicielom  Rady Rodziców.

 

XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej  Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II przeszedł już do historii. Mamy nadzieję, że zarówno  uczestnicy jak i  słuchacze opuścili mury szkoły zadowoleni i spełnieni.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą muzyczną przygodę. Zapraszamy już za rok, na kolejny Przegląd!

GALERIA