27 grudnia 2018r. przypada 100 rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji grupa uczniów naszej szkoły we współpracy z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznej wzięła udział w przedsięwzięciu upamiętniającym zwycięski zryw powstańczy Wielkopolan sprzed stu lat. Wraz z nauczycielem historii Rafałem Byzią odwiedzili szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu powiatu ostrowskiego oraz dodatkowo szkoły w rejonie Leszna. We wszystkich placówkach opowiadali o powstaniu wielkopolskim, przypominali ofiarę Jana Mertki, Władysława Wawrzyniaka oraz innych postaci z naszego regionu, pełniących ważną rolę w czasie Powstania. Wspominali najważniejsze bitwy, spośród których do najciekawszych należała bitwa pod wiatrakami w Osiecznej. Wszędzie też prezentowali umundurowanie oraz broń z okresu Powstania. Każdy uczeń mógł zobaczyć, dotknąć historii, przebierając się w mundur Powstańca Wielkopolskiego oraz biorąc do ręki broń z tamtego okresu. Kluczowym wydarzeniem podsumowującym przedsięwzięcie była wspólna rekonstrukcja historyczna zrealizowana na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach przez uczniów naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., grupy teatralnej „Łzy Feniksa” działającej przy Zespole Szkół w Dębnicy i GOK w Przygodzicach wraz z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznej oraz Urzędem Gminy w Przygodzicach. Odbyła się ona dnia 20 grudnia 2018 roku. Narrację spektaklu powierzono nauczycielowi historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  CKU w Przygodzicach – Jarosławowi Karolewskiemu. Reżyserem spektaklu był prezes Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej –Bartosz Lisiak. Widzami byli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Przygodzice, a także z części szkół z  Ostrowa Wielkopolskiego. Odtworzono m.in. potyczkę pod Boczkowem z 27 grudnia 1918 r., w której zginął Jan Mertka – mieszkaniec Przygodzic i pierwszy poległy Powstaniec Wielkopolski. Ten bohater urodził się w 1899 roku w Przygodzicach. Po ukończeniu szkoły powszechnej przymuszony sytuacją materialną w 1915 roku wyjechał do pracy do Westfalii. Stamtąd został wcielony do armii pruskiej. Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do tworzącego się w Ostrowie I Pułku piechoty polskiej a po jego rozwiązaniu przedostał się do Kalisza, gdzie utworzono I Batalion Pograniczny. 27 grudnia pełnił służbę patrolową w okolicach Boczkowa. W jej trakcie został śmiertelnie postrzelony. Spoczywa na cmentarzu przy
ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Szacuje się, że w Powstaniu Wielkopolskim wzięło udział ponad 100. mieszkańców gminy Przygodzice. Powstanie, które wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem i przyłączeniem kolebki państwa polskiego do odradzającej się Rzeczypospolitej. Wielkopolanie wnieśli do II RP dobrze rozwinięte gospodarczo ziemie oraz znakomicie uzbrojoną 120-tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU
w Przygodzicach upowszechniliśmy pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i dołożyliśmy w ten sposób naszą małą cegiełkę w stulecie tego ważnego dla naszej Małej Ojczyzny zrywu.

GALERIA