• Zajęcia w profesjonalnej siłowni Factory Centrum Fitness w Ostrowie Wlkp.
  • Elementy dietetyki i edukacji zdrowotnej
  • Zajęcia animacyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży
  • Wiedza o nowoczesnych formach rekreacji
  • Zdobycie dodatkowych umiejętności umożliwiających pracę w klubach sportowych, fitnessowych i siłowniach oraz w branży turystycznej
  • Absolwent po ukończeniu szkoły może:
    • kontynuować naukę na uczelniach wyższych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
    • założyć własną działalność twórczą i gospodarczą