• Język niemiecki lub język angielski rozszerzony
  • Do wyboru drugi język spośród: francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego
  • Rozszerzenia dwóch przedmiotów maturalnych od drugiej klasy
  • Rozwijanie umiejętności programowania komputerów i smartfonów
  • Profil adresowany do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę dalszego kształcenia wybrać

Bez umundurowania