Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Ważnym celem jest uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom.
Tradycją w naszej szkole stało się już, że w listopadzie, uczniowie, oprócz książek i zeszytów w plecakach przynoszą drobne monety groszowe. Kierując się tak szczytnym celem również nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

W dniach 27.11.2018r. – 14.03.2019r. r. rozpoczęliśmy wielką zbiórkę „grosików” na rzecz dzieci z domów dziecka. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji i celach zbiórki. Szkolnymi koordynatorami akcji były Maja Radiczew oraz Monika Białas. W sumie zebraliśmy 405,03 zł, które przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom.