Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – NABIAŁ

Ogłoszenie

1a) SIWZ

2) Formularz oferty

3) Załącznik do Formularza oferty

4) Zał nr 1 do siwz – Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu

5) Zał. nr 2  do siwz- Ośw. o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

6) Zał. nr 3 do siwz – Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow

7) Zał. Nr  4 do siwz – Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom

8) wzór umowy


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o otwarciu ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – WARZYW I OWOCÓW

Ogłoszenie z dnia 2019-08-21

1a) SIWZ_

2) Formularz oferty

3) Załącznik do Formularza oferty

4) Zał nr 1 do siwz – Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu

5) Zał. nr 2  do siwz- Ośw. o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

6) Zał. nr 3 do siwz – Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow

7) Zał. Nr  4 do siwz – Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom

8) wzór umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja z otwarcia ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

ogłoszenie

1a) SIWZ_

2) Formularz oferty

3) Załączniki do Formularza oferty 1-10

4) Załączniki nr 11 do Formularza oferty

5) Zał nr 1 do siwz – Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu

6) Zał. nr 2 do siwz- Ośw. o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

7) Zał. nr 3 do siwz – Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow

8) Zał. Nr 4 do siwz – Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom

9) wzór umowy części 1 -10

10) wzór umowy część 11


Sprawozdanie finansowe za rok 2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

1) SIWZ_

2) Formularz oferty

3) Załączniki do Formularza oferty 2018

4) Zał nr 1 do siwz – Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu

5) zał. Nr 2 do siwz – oświadczenie gr. kapitałowa

6) Zał. nr 3 do siwz – kontynuacja polisy – Kopia

7) Zał. nr 4 do siwz – Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow

8) Zał. Nr 5 do siwz – Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom

9) Zał. Nr 6 RODO

10) Wzór Umowy


Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszych ofert

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik do formularza oferty 2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy części 1-10

Wzór umowy część nr 11


 

informacja o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych

SIWZ

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości oddanych w trwały zarząd ZSP CKU w Przygodzicach

oferta-budynek-biurowy

oferta-lokal-biurowy

oferta-lokal-handlowo-magazynowy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata


 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

SIWZ,_zal._1-6

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

REMONT KORYTARZA BUDYNKU – ETAP III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_

Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_III

Wzor_oferty_na_roboty_budowlane

Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom_

Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_

SIWZ_- ETAP III

wzor_umowy

Specyfikacja_techniczna-Remont_korytarza-ETAP_III

RK_ZSPCKU_Przygodzice_ETAP_III_(PR)_pdf (1)

 

REMONT KORYTARZA BUDYNKU – ETAP II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA – Wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na pytania wykonawców)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robót-Remont_korytarza-Etap_II- załącznik nr 4

Specyfikacja_techniczna-Remont_korytarza-ETAP_II- załącznik nr 5

Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_II- załacznik nr 6

załącznik nr 7


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dostawa artykułów spożywczych
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 2


 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ-zał.-1-3-1

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 5

Przedmiar_robot-2015-07-20 – załącznik nr 4

załącznik nr 7

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 6 

rys_zamienny_9a-z 

rys_zamienny_10-z 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robot-2015-07-20 – załącznik nr 4

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 5 (1)

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 6 

rysunek_zamienny_9a-z

rysunek_zamienny_10-z

załącznik nr 7 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania przetarg 2

Projekt remont korytarza

SIWZ

Załącznik nr 7

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robot_Remont_korytarza_ETAP_I załącznik nr 4Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I – załącznik nr 5

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I – załącznik nr 6

załącznik nr 7