informacja o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych

SIWZ

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości oddanych w trwały zarząd ZSP CKU w Przygodzicach

oferta-budynek-biurowy

oferta-lokal-biurowy

oferta-lokal-handlowo-magazynowy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata


 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

SIWZ,_zal._1-6

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ


 

REMONT KORYTARZA BUDYNKU – ETAP III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_

Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_III

Wzor_oferty_na_roboty_budowlane

Wykaz_czesci_zamowienia_ktorej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyc_podwykonawcom_

Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_

SIWZ_- ETAP III

wzor_umowy

Specyfikacja_techniczna-Remont_korytarza-ETAP_III

RK_ZSPCKU_Przygodzice_ETAP_III_(PR)_pdf (1)

 

REMONT KORYTARZA BUDYNKU – ETAP II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA – Wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na pytania wykonawców)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robót-Remont_korytarza-Etap_II- załącznik nr 4

Specyfikacja_techniczna-Remont_korytarza-ETAP_II- załącznik nr 5

Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_II- załacznik nr 6

załącznik nr 7


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dostawa artykułów spożywczych
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 2


 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ-zał.-1-3-1

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 5

Przedmiar_robot-2015-07-20 – załącznik nr 4

załącznik nr 7

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 6 

rys_zamienny_9a-z 

rys_zamienny_10-z 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robot-2015-07-20 – załącznik nr 4

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 5 (1)

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I- załacznik nr 6 

rysunek_zamienny_9a-z

rysunek_zamienny_10-z

załącznik nr 7 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania przetarg 2

Projekt remont korytarza

SIWZ

Załącznik nr 7

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ zał. 1-3

Przedmiar_robot_Remont_korytarza_ETAP_I załącznik nr 4Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja_techniczna_Remont_korytarza_ETAP_I – załącznik nr 5

Projekt_Remont_korytarza_ETAP_I – załącznik nr 6

załącznik nr 7