Nauczyciele, wychowawcy,

uczniowie klas III gimnazjum, rodzice.

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach zapraszają na Drzwi Otwarte:

24 lutego 2017 godz. 8.00 – 18.00
25 lutego 2017 godz. 8.00 – 14.00