Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach zapraszają na Drzwi Otwarte 22-23 lutego 2019