Dla zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, a szczególnie: produkcją, zagadnieniami ekonomiczno-prawnymi, ekologią, funduszami unijnymi.
Uczniowie mogą korzystać z pracowni techniki, produkcji zwierzęcej i roślinnej. W trakcie nauki poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają kurs na prawo jazdy kategorii T (za darmo). Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych . Korzystają z sali informatycznych gdzie nabywają umiejętności z AutoCada .Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Uczniowie szkolą się na najnowocześniejszym sprzęci,e który otrzymujemy w ramach projektu ALBATROS od takich firm jak Case, Kvernelad, Weidemann. W trakcie nauki uczniowie wyjeżdżają na wycieczki przedmiotowe do tych firm a także na pokazy działania maszyn w polu np. zbiór kukurydzy, orka a także na wystawy rolnicze. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika pozwoli im na dostęp do preferencji w zakresie dofinansowania produkcji w gospodarstwie.

Ważne informacje

Uczeń technikum rolniczego jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE DLA TECHNIKA ROLNIKA:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM ROLNICZEGO MOŻESZ:
– prowadzić własne gospodarstwo rolne
– prowadzić własną działalność gospodarczą np. gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne
– podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z rolnictwem
– podjąć pracę w urzędach gminy i instytucjach służby rolnej
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach rolniczych lub innych