W czwartek 28 lutego 2013 r. na terenie Hali Sportowej w Liskowie pow. kaliski odbył się II Turniej Piłkarski w Piłce Halowej Szkół Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Południowej Wielkopolski. Turniej swoim zasięgiem obejmował teren administrowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Patronat nad turniejem objął Starosta Kaliski p. Krzysztof Nosal oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. W zawodach udział wzięło osiem „teamów” reprezentujących różne szkoły. Wśród drużyn piłkarskich rywalizowały zespoły z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Gimnazjum w Koźminku oraz Gimnazjum w Liskowie.

Pierwsze miejsce, w rywalizacji klas mundurowych, zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, drugie miejsce zdobyła drużyna z Kaczek Średnich, a na trzecim uplasowała się drużyna z Liskowa. Zasadniczym celem była integracja braci uczniowskiej, wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie. W czasie zawodów przedstawiona została przez szefa wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu mjr Jerzego Seletę oferta nauki w akademiach wojskowych oraz wyższych szkołach wojskowych w roku 2013/2014.

GALERIA

Tekst i zdjęcia mjr Jerzy Seleta WKU w Kaliszu