W grudniu 2012 r. zakończono w ZSP CKU w Przygodzicach realizację projektu pt.: „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu umożliwiła rozwój umiejętności kluczowych w zakresie informatyki, przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt postawił na kształcenie kompetencji zawodowych wobec rosnących wymagań pracodawców i konkurencji na rynku pracy oraz zwiększył szanse podjęcia studiów wyższych.

Dnia 22 lutego 2013 r. o godz. 13.00 w świetlicy szkolnej ZSP CKU w Przygodzicach odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie i uzyskanie kwalifikacji. Wręczenia zaświadczeń dokonał Dyrektor Szkoły – pan Tomasz Guliński.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas III i IV Technikum Rolniczego oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

GALERIA