Droga Absolwentko, Drogi Absolwencie

Chcąc dostosować ofertę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach do potrzeb edukacyjnych naszych uczniów i słuchaczy zwracamy się do Was z prośbą o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje posłużą również do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego jak i analizy losów naszych wychowanków.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!!!

ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW – WERSJA WORD

ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW – WERSJA PDF