„Przeszłość, to jest dziś tylko cokolwiek dalej”- słowami C.K. Norwida uczniowie ZSP CKU w Przygodzicach powitali w dniu 05.03.2013 roku Pana Pułkownika Tadeusza Fudałę –  prezesa Terenowego Koła Związku Sybiraków w Ostrowie Wlkp., działacza społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz  autora wielu wspomnień i publikacji.
Podczas spotkania młodzież klas drugich i trzecich miała niezwykłą okazję wysłuchać wstrząsających historii dotyczących zsyłek Polaków w głąb ZSRR oraz poznać życie represjonowanych Sybiraków. Brak żywności, ciężka praca, brud, choroby, niskie temperatury otoczenia – takie były realia dni codziennych osób deportowanych. Ci, co przetrwali te trudne warunki, są obecnie nieocenionym źródłem wiedzy o dziejach narodu polskiego oraz świadectwem  walki  o przetrwanie w surowych syberyjskich warunkach.
Spotkanie z Panem T. Fudałą, to niezwykły przekaz historyczny, obrazujący przeżycia na „nieludzkiej ziemi”. Dla młodych ludzi to także prawdziwa żywa historia minionych wydarzeń, lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego
Spotkanie wywołało wiele emocji, uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści, które z pewnością przyczyniły się do upowszechnienia ciągle tak mało znanych wydarzeń z historii Polski.
Serdecznie dziękujemy Sybirakowi za wizytę w naszej szkole i podzielenie się swoimi życiowymi doświadczeniami.

GALERIA