W dniu 8 marca 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjanych CKU w Przygodzicach przedstawił swoją ofertę szkoleniową dla osób dorosłych na Targach Pracy, które odbyły się w  Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

Oferta dotyczyła m.in. kierunku Liceum Ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową oraz chcą uzupełnić swoją edukację o wykształcenie średnie. Naukę w Liceum zaplanowano na 3 lata, a zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu. To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia dalsze kształcenie i jest szansą na zdobycie lepszej pracy.

Kolejną propozycją szkoły w Przygodzicach są Kwalifikowane  Kursy Zawodowe o kierunkach: „Prowadzenie produkcji rolniczej”- cztery semestry i „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” – jeden semestr. Ta forma skierowana jest do osób, które ukończyły dowolną szkołę średnią i pragną kształcić się w kierunku rolniczym. Ukończenie kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik. Absolwent takiego kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prace      związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenie      i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i      zwierzęcej,
  • prowadzenie      sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
  • organizowanie      i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • podejmowanie      decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • rolniczych      przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą,
  • urzędach      gmin,
  • instytucjach      służby rolnej,
  • indywidualnych      gospodarstwach rolnych.

lub rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

Powyższa oferta szkoleniowa jest bezpłatna.

Szkoła w Przygodzicach zaproponowała również kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w postaci: kursów na wózki widłowe, obsługi kombajnów i sieczkarni oraz szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

GALERIA