7 marca 2013 roku 27 uczniów Zarządzania Kryzysowego  ZSP CKU Przygodzice, odbyło jednodniowe szkolenie dla klas maturalnych o profilu policyjnym objętych Umową Partnerską z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Szkolenie miało miejsce w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym w Kiekrzu. Celem warsztatów było przygotowanie kadetów do testów dla kandydatów ubiegających się o pracę w Policji. Uczniowie mieli również możliwość uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji?

Kto ma szansę na pracę w Policji?

Jak wyglądają etapy postępowania kwalifikacyjnego do takiego zawodu?

Po spotkaniu z pracownikiem zespołu Doboru, próbnej rozmowie kwalifikacyjnej i rozmowie z psychologiem, która dotyczyła  doświadczenia  kandydata, jego postawy, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji, nasi uczniowie mieli możliwość zaliczenia testu sprawności fizycznej, pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 45 sek. Test ten  sprawdzał szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.

GALERIA