W dniu 07-03-2013 w auli  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach , uczniowie klas drugich,  otrzymali z rąk naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie, pana Przemysława Krysztofiaka zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz karty życia z oznaczeniem grupy krwi. Uroczystość  ta podsumowała program profilaktyczny  prowadzony przez Powiat Ostrowski  w którym 151  uczniów  klas drugich brało udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy obejmującym tematykę pierwszej pomocy w zatrzymaniu krążenia i oddychania, złamaniach, oparzeniach, ranach i przypadkach szczególnych jak utonięcia i zasłabnięcia.  Badania krwi pod kątem oznaczenia grupy krwi wykonano u 123 zadeklarowanych wcześniej uczniów . Warto dodać ,że program w całości został sfinansowany ze środków Powiatu Ostrowskiego. Opiekunami programu z ramienia szkoły byli : mgr Marcin Nowicki  i mgr Mariusz Furmaniak.

GALERIA