W dniu 13 marca 2013r o godzinie 10: 00, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej. Rywalizację oficjalnie otworzył dyrektor szkoły mgr  Tomasz Guliński,  zaznaczając, że  wydarzenie to ma miejsce już po raz trzynasty i że szkoła w Przygodzicach od wielu lat jest jego organizatorem. W konkursie  wzięło  udział 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu  Powiatu Ostrowskiego. Konkurs został przeprowadzony w formie testu składającego się z 40 pytań zamkniętych i otwartych. Autorami testu byli pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Ostrowskim. Czas na rozwiązanie testu wynosił 30 minut. Wzięła w nim również udział reprezentacja naszej szkoły w składzie: Alina Lis, Kinga Szczap  i Arkadiusz Cierniak. Reprezentacja ta zajęła drużynowo I miejsce, również najwyższą lokatę w klasyfikacji indywidualnej zajęła Alina Lis uczennica II klasy Zarządzania Kryzysowego. Opiekunem w/w uczniów był mgr Marcin Nowicki. Bezpośrednio po konkursie, dla uczestników rywalizacji, został zorganizowany turniej strzelecki, który poprowadził i sędziował pan inspektor Andrzej Sobczak wraz z Maciejem Gabrysiem-znakomitym reprezentantem szkoły w sportach obronnych. Nagrody dla zwycięskich drużyn:  ZSP CKU w Przygodzicach, I LO i II LO w Ostrowie Wielkopolskim wręczał pan dyrektor Tomasz Guliński. „Obsługę” fotograficzną zapewniła Joanna Zaton, a grupę koordynującą całość organizacji zawodów stanowili: Natalia Ratajczyk,  Amadeusz Michalczyk i Maciej Rojkiewicz.

GALERIA