W dniu 14 marca 2013 odbył się VII Gminny Konkurs Językowy. Organizatorem Konkursu byli:

Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego i Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych CKU w Przygodzicach

 

Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej.

Do konkursu zgłosili się uczniowie z Gimnazjów z Chynowy, Krotoszyna, Dębnicy oraz Wysocka Małego.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmowała następujące sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno – leksykalne, elementy realioznawstwa (wiedza o krajach niemiecko – i angielskojęzycznych), umiejętność pisania pocztówki.

Do zdobycia w części pisemnej było max. 50 pkt.

 

Do części ustnej kwalifikują się osoby, które w części pisemnej uzyskały minimum 70 %  punktów (tj. 35 pkt). Część ustna obejmowała wypowiedź na określony temat oraz rekcje językowe. W tej części do zdobycia było max. 10 pkt.

 

Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja podliczyła punktację i ustaliła zwycięzców kolejnej edycji tego konkursu.

Oto wyniki VII Gminnego Konkursu Językowego:

Język angielski

  1. miejsce –  EWELINA PIECHOWIAK  – GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁYM
  2. miejsce –  HELENA WALASZ – GIMNAZJUM W DĘBNICY
  3. miejsce –  WOJCIECH KARDAS – GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁYM

Język niemiecki

  1. miejsce – AGATA MALĄG – GIMNAZJUM W DĘBNICY
  2. miejsce – ALICJA WARCHULSKA – GIMNAZJUM W PRZYGODZICACH
  3. miejsce –  IGA BRYCHCY – GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁYM

 

 

Wręczania nagród dokonał dyrektor szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, pan Tomasz Guliński. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Podziękowano również nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do tego konkursu.

GALERIA