W dniu 15 marca 2013r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał powiatowej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Przystąpiło do niej 87 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Każdy z nich startował indywidualnie, przygotowywał się z otrzymanych materiałów.  Młodzież rozwiązywała test składający się z 50 pytań.

ZSP CKU Przygodzice reprezentowała 6-osobowa grupa uczniów:

Marlena Miziniak – klasa I LO Zarządzanie Kryzysowe

Patrycja Krawczyk – klasa I LO Wojskowe

Sylwia Walczak – klasa I Technikum Agrobiznesu

Aleksander Domagała – klasa II Technikum Agrobiznesu

Mateusz Marek – klasa II Technikum Agrobiznesu

Szymon Pogorzelski – klasa II Technikum Rolnicze

Poziom przygotowania młodzieży był bardzo wysoki i wyrównany. Spośród uczestników wyłoniono 5 laureatów, którzy zdobyli najwięcej punktów.  Niestety w tym roku nie udało nam się zająć czołowych miejsc w Olimpiadzie, ale może nastąpi to w przyszłorocznej edycji.  Z pewnością jednak, został osiągnięty cel konkursu – propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, zwiększenie świadomości swoich praw jako konsumentów i niewątpliwie samo uczestnictwo było ciekawym i nowym doświadczeniem.

GALERIA