1945, 1 kwietnia – inż. Wiktor Bogusławski rozpoczął organizację ośrodka rolniczego w Przygodzicach

–      1945 – Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.

–      1947 – Pierwsi Absolwenci opuszczają mury szkoły.

–      1947/48 – Państwowe Męskie Gimnazjum Rolnicze.

–      1948/49 – Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia.

–      1951 – 4 – letnie Państwowe Technikum Rolnicze.

–      1952, 29  czerwca – Pierwsi Absolwenci Technikum kończą szkołę.

–      1954 – 1968 – Państwowe Technikum Rolnicze o specjalności lniarskiej.

–      1955 – Zjazd Absolwentów, obchody 10-lecia szkoły.

–      1957 – 1976 – 5- letnie Państwowe Technikum Rolnicze.

–      1959 – 1963 – Dwuzimowa Szkoła Rolnicza.

–      1961 – 1971 – Ośrodek Szkolenia Rolniczego.

–      1964 – Oddanie do użytku nowego gmachu szkoły.

–      1965 – Nadanie szkole Sztandaru.

–      1968 – Oddanie do użytku stadionu z kompletem boisk.

–      1969 – 1996 – Technikum Rolnicze Zaoczne.

–      1971 – Zjazd Absolwentów, obchody 25-lecia szkoły.

–      1970 – 1982 – 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

–      1972 – 1992 – 3-letnie Technikum Rolnicze.

–      1974 – 1976 – Powiatowa Szkoła Centrum Szkolenia Rolniczego.

–      1976 – Zespół Szkół Rolniczych.

–      1977 – Policealne Studium Zawodowe Zaoczne o specjalności: uprawa roślin, hodowla zwierząt.

–      1981 – Reaktywowanie 5-letniego Technikum Rolniczego.

–      1982 – 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

–      1986 – Zasadnicza Szkoła Rolnicza o trzyzimowym okresie nauczania.

–      1987 – Zasadnicza Szkoła Rolnicza, zawód – rolnik mechanizator.

–      1991 – Zasadnicza Szkoła Rolnicza, zawód – wiejskie gospodarstwo domowe.

–      1992 – 4-letnie Liceum Zawodowe.

–      1993 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

–      1994 – 3-letnie Technikum Rolnicze (dla dorosłych).

–      1997 – 5 – letnie Technikum Agrobiznesu

–      1998 – Policealna Szkoła Agrobiznesu dla Dorosłych

–      1999 – Liceum Techniczne o profilu rolniczo-spożywczym

–      1999 –  Zakończyła działalność filia ZSR w Przybysławicach

–      2000 – Zakończyła działalność filia ZSR w Skalmierzycach

–      2000 – 4-letnie Liceum Techniczne

–      2000 – Policealne Studium dla Dorosłych

–      2000 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

–      2002 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego.:

–      2004 – Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

–      2002 – 2007 Klasa sportowo-obronna

–      2008 – nadal Technik inżynierii środowiska i melioracji

–      2009 – nadal Klasy mundurowe

–      2008 – nadal Technikum Uzupełniające dla dorosłych

–      2008 – 2013 Szkoła Policealna dla dorosłych (technik rolnik)

–      2008 – nadal – Centrum Kształcenia na Odległość …