W piątek 05.04.2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, obyła się po raz drugi , akcja honorowego oddawania krwi pt. „Wampiriada 2013”. Szkolne koło PCK przy ZSP CKU Przygodzice  przy współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziło akcję informacyjną wśród uczniów oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji. Akcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowanie wśród uczniów, bowiem chęć oddania życiodajnej krwi zgłosiło ponad 50 uczniów. Akcję poboru krwi prowadziły specjalistki  Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Po przejściu podstawowych badań kontrolnych, krew oddało 41 osób,  dzięki czemu  udało się zebrać 19 litrów życiodajnej krwi. Dla wszystkich krwiodawców przygotowano posiłek regeneracyjny ufundowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. Warto nadmienić, że dzięki dużemu zainteresowaniu honorowym krwiodawstwem wśród uczniów, akcja „Wampiriady” została wpisana do harmonogramu  akcji organizowanych cyklicznie. Kolejna „Wampiriada” już we wrześniu.

galeria