W dniu 25 marca 2013 roku uczniowie klasy III Technikum Rolniczego i Technikum Melioracji i Inżynierii Ochrony Środowiska zostali uczestniczyli w debacie pt. ,,Wielkopolskie rolnictwo dziś i w perspektywie zmian w WPR po 2013 roku” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy i na zaproszenie prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Posła RP pana Piotra Walkowskiego. Debata była objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Stanisława Kalemby .

Program debaty obejmował:

* Podsumowanie cyklu Wielkopolskich Forów Rolniczych – Wiosna 2013 –

* Diagnozę stanu rolnictwa im obszarów wiejskich w Wielkopolsce

* Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

* Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy parlamentu europejskiego

Zostały przedstawione sprawy dotyczące funkcjonowania rolnictwa:

* Realizacja PROW 2007-2013

* Zasady sprzedaży gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych

* Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej

* Nowe regulacje dotyczące obrotu i stosowania materiału zmodyfikowanego genetycznie

Ważnymi tematami były również przyszłość szkolnictwa rolniczego, sprawy dotyczące sposobu uboju zwierząt oraz prywatyzacja zakładu produkującego skrobię ziemniaczaną.