W piękne niedzielne południe 21 kwietnia podczas Tragów Rolno-ogrodniczych przy ZSP CKU w Przygodzicach odbyło się podsumowanie IV już edycji konkursu pt.”Polskie rolnictwo za 20 lat. Moja przyszłość w unijnym, rolnictwie”
Konkurs od początku swojego istnienia objęty jest patronatem przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, która równocześnie funduje nagrody. Tegorocznie uczestnicy wszyscy zostali nagrodzeni za udział i wspaniałe pomysły, które umieścili w sowich prezentacjach konkursowych. Podczas oficjalnego podsumowania byli obecni znakomici goście: poseł na sejm RP Piotr Walkowski oraz członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Cele konkursu
– popularyzacja nowoczesnego rolnictwa i nowatorskiego podejścia do niego
– rozwijanie umiejętności posługiwania sie technologia informacyjną
– kształtowanie umiejętności selekcji informacji
– wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich
Szkoły, które przystąpiły w poprzednich edycjach:
ZSP CKU w Przygodzicach
ZSP w Gołańczy
ZS nr 3 w Ostrzeszowie
ZS w Słupii pod Kępnem
ZSP w Koźminie Wielkopolskim
Tegoroczne szkoły, które przystąpiły
ZS w Gołańczy
ZS w Opatówku
ZSP CKU w Przygodzicach
Uczestnicy:
ZSP im. Karola Libelta w Gołańczy:
1. Krzysztof Bednarski
2. Marcin Pachowicz
3.  Mateusz Stefaniak
4.   Zuzanna Buchs
ZS im. Stanisław Mikołajczyka w Opatówku
Patryk Gruchociak
Sebastian Górecki

ZSP CKU w Przygodzicach
1. Kędziak Tomasz i Wojciech Duczmal-uczniowie II klasy technikum rolniczego

6 prezentacji
3 szkoły
7 uczestników

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzmy aby pomysły z prezentacji konkursowych znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Już dziś zapraszamy za rok na kolejna edycję.