Udany start uczniów klas mundurowych Przygodzickiej szkoły

w finale wojewódzkim zawodów sportowo-obronnych w Bolechowie.

25 kwietnia 2013 w Bolechowie, niedaleko Poznania odbył się finał wojewódzki  zawodów, których organizatorem było Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Reprezentacje 14szkół ponadgimnazjalnych, w dwóch kategoriach-dziewcząt oraz 16 chłopców, zmierzyły się w rywalizacji polegającej na:

  • udzielaniu pierwszej pomocy,
  • rzucie granatem,
  • strzelaniu,
  • sprawnościowym  torze przeszkód,
  • orientowaniu się w terenie za pomocą mapy

W konkurencji udzielania pierwszej pomocy należało wykonać ocenę stanu świadomości osoby poszkodowanej, masaż serca i oddech zastępczy oraz – w oczekiwaniu na przyjazd karetki – ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej, udzielając mu wsparcia psychicznego.

Rzut granatem polegał na celnym skierowaniu  trzech granatów ćwiczebnych F1 do pola

o wymiarach 2/1 m, z odległości ponad dwudziestu metrów.  Strzelając do tarczy, z karabinka sportowego, w postawie  leżąc, należało w pięciu strzałach zdobyć jak najwięcej punktów. Sprawnościowy tor przeszkód, to konkurencja polegająca na jak najszybszym sztafetowym pokonaniu szeregu przeszkód, jakimi są skrzynia gimnastyczna, piłki lekarskie, ławeczki gimnastyczne oraz slalom pomiędzy pachołkami. Ostatnią, wytrzymałościową konkurencją, był bieg na orientację w nieznanym dla zawodników terenie, który trzeba było ukończyć, znajdując ukryte punkty, posługując się tylko mapą oraz busolą. W naszej szkole przygotowaniem i treningami do „Sprawnych jak żołnierze” zajmują się nauczyciele WF

 i Przysposobienia Obronnego. Poszczególne konkurencje trenowane są już  na początku każdego roku szkolnego, jednak najbardziej intensywne, codzienne treningi rozpoczynają się od lutego, gdy tylko pogoda pozwala na ćwiczenia w terenie.

Udział w treningach wymaga żmudnego, cierpliwego i systematycznego wysiłku, który

w przypadku przygodzickiej szkoły od piętnastu lat wynagradzany jest corocznymi sukcesami we wspomnianych zawodach.

            Uczennice klas mundurowych Przygodzickiej Szkoły: Klaudia Olszowska,  Małgorzata Matuszkiewicz, Monika Marek i Lidia Sitek zajęły drużynowo piąte miejsce.   Drużyna męska : Maciej Gabryś, Mikołaj Zieleziński i Daniel Stodolny po zaciętej

i wyczerpującej rywalizacji wywalczyła  drugą  lokatę.

            Na zakończenie zawodów zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami, dyplomami oraz drobnymi upominkami.

GALERIA