Strona główna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczniów
Wydarzenia szkolne
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Kierunki rozwoju szkoły
Gazetka szkolna
Dokumenty szkolne
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
Kontakt
BIP

Absolwenci

  /zdjęcia roczników 1959-do dziś   

 


Absolwenci naszej szkoły i ich przyjaciele bawili się na IV Balu Absolwenta  .Licznie przybyli maturzyści z lat 1965 ,1966, 1974,1978 i 1986.

 35lat po maturze spotkali się absolwenci z 1975r.

Atrakcją zabawy była loteria fantowa i walczyk czekoladowy. Dochód z balu Stowarzyszenie przeznacza na fundusz stypendialny dla uczniów szkoły.

Przy zespole muzycznym „Max” uczestnicy balu tańczyli do białego rana. Szampańską zabawę uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach.

 Już teraz zapraszamy na V bal, który odbędzie nie 26.11.2011r w Ostrowie Wlkp w restauracji „Jubilatka” .

Bal zorganizowało Przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów. 

      

 


 

                                                           Podziękowanie

dla

 Pana Ryszarda Kawaler

 

Przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów

oraz uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Przygodzicach

składają podziękowania za ufundowanie fantów na loterię fantową zorganizowaną podczas

IV Balu Absolwentów

Środki uzyskane z loterii zasilą fundusz stypendialny Przygodzickiego Stowarzyszenia Absolwentów

dla uczniów aktywnie działających na rzecz szkoły.

     

                                                           

Przygodzice 2010

 

 

 

Darczyńcy loterii fantowej

Ewa i Janusz Jakubek

Bogumiła i Dariusz Kaczmarek

Anna i Krzysztof Rasiak

Urszula i Mieczysław Szempińscy
Przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów

Józef Otwiaska

Zenon Michaś

Stanisław Trawiński

Wacława i Czesław Muzyka

Zbigniew Rudowicz

Jerzy Kątny

Maria Zawidzka

Alina i Zenon Juskowiak

Wiesław Wojtaszek

Aneta i Andrzej Gużdzioł

Krystyna i Jan Stodolski

Marian Brzeziński

Krystyna i Zbigniew Banasiak

Sklep Ogrodniczy w Przygodzicach

Kwiaciarnia w Przygodzicach p.Robotnikowska

Regina i Jacek Różańscy

Ryszard Kawaler

Elżbieta i Jerzy Herbik

Wiesława i Zdzisław Gertig

Halina i Zenon Musiał

Witold Sapińsk

 


    III Bal Absolwentów

Dnia 28 listopada absolwenci naszej szkoły bawili się na III Balu Absolwenta w restauracji „Jubilatka” w Ostrowie Wlkp. W ramach balu 35 lat po maturze spotkali się absolwenci z 1974 roku wraz z nauczycielami.           
Atrakcją balu była loteria z cennymi fantami, które ufundowali absolwenci i

przyjaciele szkoły. Dochód z loterii zasili fundusz stypendialny stowarzyszenia przeznaczony dla uczniów szkoły. W doskonałym nastroju  i przy dobrej muzyce 150 tancerzy bawiło się do białego rana.

Bal  zorganizowało Przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów.

Do zobaczenia za rok na IV Balu Absolwenta.

    

Sponsorzy loterii fantowej na III Balu Absolwentów:
> Jakubek Janusz CENTNAS
> Rasiak Anna i Krzysztof
> Kaczmarek Bogusława i Dariusz
> Szempiński Mieczysław
> Michaś Zenon LAZUR
> Otwiaska Teresa i Józef
> Trawiński Stanisław
> Witek Bernadeta i Mariusz
> Każmierczak Przemysław
> Michalczak Marek
> Dolata Romana i Marian
> Perz Narcyz
> GAYOR - Grupa Producentów Rolnych Tarchały
> Juskowiak Janina i Zenon
> Muzyka Wacława
> Giezek Maria
> Brzeziński Marian
> Stodolski Jan
> Wojtczak Wiesław
> Sklep Ogrodniczy Przygodzice
> Banasiak Krystyna

 


                                                                              

O randze szkoły i jej osiągnięciach najlepiej świadczą Absolwenci. Ich kariery zawodowe, sukcesy życiowe i realizowane pasje są dla nauczycieli wielką satysfakcją i najcenniejszą nagrodą.

W ciągu minionych 56 lat mury szkoły opuściło ponad 3 tysiące absolwentów. Wielu z nich, wykazując się niezbędną samodzielnością, awansowało na wyższe, kierownicze stanowiska.

Zdecydowana większość prowadzi własne gospodarstwa, a te należą do przodujących w terenie. Pracownicy ODR właśnie w tych gospodarstwach prowadzili i nadal prowadzą pokazy, demonstracje, oraz wdrażają nowości fachowe.

Absolwenci we wszystkich rozmowach potwierdzają, że dzięki wyniesionej ze szkoły wiedzy, podnieśli efektywność gospodarowania i osiągnęli lepsze wyniki finansowe, nie mówiąc o tym, że zdobywają w ten sposób szacunek i uznanie wśród sąsiadów. Pełnią również w swoim środowisku różne funkcje społeczne, nie tylko zawodowe.

Obowiązkiem naszej szkoły było uczenie zawodu, a że wykształcenie zawodowe powinno być podbudowane wykształceniem ogólnym, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących dokładali wszelkich starań aby umożliwić dalszy awans edukacyjny.

Na szczególną uwagę zasługują ci, którzy posiadając zdolności w innych kierunkach, rozwinęli je w odpowiednich uczelniach - humanistycznych, wojskowych, seminariach duchownych.

I tak wśród naszych Wychowanków, dla których pierwszym ważnym dokumentem był dyplom technika - rolnika zauważyć należy:

 • Księży: Stanisława Kaczmarka Jacka Plotę,  Piotra Skoczylasa, Pawła Godziszewskiego, Grzegorza Mitułę, misjonarza werbistę Dariusza Garbaciaka,

 • celnika  - Janka Różanka,

 • magistra sztuki -  Pawła Więckowiaka,

 • artystę cyrkowego  - Janusza Russka,

 • wojskowych z wysokimi stopniami: -  Mariana Korkusa, Janusza Szwarca, Romana Bąka

 • lotników: -  Józefa Salwę, Wojciecha Felisiaka,

 • stewardesę -  Barbarę Sadowską,

 • prawnika  - Romana Kędziorę Henryka Wowera ,

 • historyka – dziennikarza Janusza Grzesiaka,

 • polonistów: -  Irenę Wojciechowską, Agnieszkę Sałatę,  Genowefę Młynarczyk Michała Majczaka, Arkadiusza Kłysza,  Renatę Stefańczyk, Ireneusza Nowaka,  

 • magistra fizyki - -Przemysława Królaka,

 • kryminologa - -Włodzimierza Stodolskiego,

 • bankowca  - Mariana Antczaka,

 • magistra administracji -  Grzegorza Matłokę

 • politologa - -Małgorzatę Salamagę,

 • historyka - -Jarosława Karolewskiego ,

 • oficera pożarnictwa- - Roberta Kurcbacha,

 • absolwenta Wyższej Szkoły Muzycznej- - Przemysława Chmielewskiego,

 • farmaceutę – Romanę Józefiak – Opas,

 • pielęgniarkę  -  Alicję Grzeszczyk,

 • bibliotekarki – Renatę Rachwał-Strzelińską , Aleksandrę Krawczyk – Jany,

 • pracowników samorządowych – Tadeusza Garbaciaka,  Przemysława Kaźmierczaka,

 • poezję tworzą – Eleonora Sokołowska i Maria  Eugenia  Janicka-Zawidzka,

 • pokaźną liczbę policjantów.

 

Z całą pewnością znacząca ilość to Absolwenci akademii rolniczych; ilu, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że są i tacy, którzy po ukończeniu studiów zostają na uczelniach podejmując pracę naukową np. Walenty Poczta, Stanisław Graczyk, Anna Kontecka, Wojciech Cieślak i najmłodszy Marek Stachowiak - rodem z Przygodzic.

Są Absolwenci, którzy pełnią wysokie funkcje społeczne np. Czesław Skowroński - poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Nie o wszystkich osiągnięciach naszych Absolwentów wiemy; dlatego też powyższa lista z pewnością nie jest kompletna. Ci, którzy pragną poinformować nas o swoim dorobku zawodowym, prosimy o kontakt: zspcku@poczta.onet.pl

Cieszy fakt, że niektórzy byli uczniowie po ukończeniu studiów wrócili do swojej szkoły jako nauczyciele, by tu realizować swoje aspiracje życiowe. Przykładem jest pan Stanisław Berkowski, zapisany jako numer pierwszy w Księdze Głównej Szkoły jako mgr inż. rolnik wrócił do Przygodzic i tutaj spędził całe swoje zawodowe życie. Do naszej szkoły wrócił również jako profesor pan Witold Jurkiewicz, który całe swoje krótkie życie poświęcił naszej szkole i uczniom. Absolwentem z roku 1988 jest pan Jarosław Ratąjczyk, obecnie nauczyciel praktycznej nauki zawodu w ZSP CKU.

 

Opracowano na podstawie publikacji mgr Wiesławy S. Nowickiej: "Pół wieku Szkoły Rolniczej w Przygodzicach".