2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok


 

 

O UŚMIECH DZIECKA

Jak co roku, w grudniu 2009 młodzież ZSP CKU w Przygodzicach przystąpiła do zbiórki podarków gwiazdkowych dla dzieci objętych pomocą lokalnego GOPS-u.

Zebrane prezenty zostały przekazane dzieciom i ich rodzicom podczas spotkania w Jankowie Przygodzkim.

Akcję zorganizowała młodzież należąca do koła PCK oraz Spółdzielni Uczniowskiej naszej szkoły.

 


 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 szkoła uczestniczyła     w następujących akcjach charytatywnych:

 

1.Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” mająca na celu niesienie pomocy dzieciom z rodzin najuboższych.  W naszej szkole łącznie zebrano 215,19 gr.  Zbiórkę na terenie szkoły prowadziły uczennice kl.IIT Aurelia Plewa oraz Milena Kasałka

 

 

 

2. Ogólnopolska akcja „Wielka   Orkiestra Świątecznej Pomocy” –  prowadzona                                

 w Przygodzicach oraz w Ostrowie Wlkp.

 

3.Akcja „Świąteczna paczka” polegała na zbieraniu słodyczy ,artykułów biurowych oraz zabawek . Paczki zostały przekazane :

 

a/    dla „Schroniska Kobiet z Dziećmi Ofiar Przemocy” przy PCK w Ostrowie Wlkp   Akcję prowadziły uczennice Malwina Światła  z kl.Ia oraz Klaudia Niesyczyńska z kl. I w

 

 

b/ a także  dla dzieci z Oddziału Dzieci Przewlekle Chorych   z Rehabilitacją                                    w Ostrowie Wlkp. Upominki zostały wręczone dzieciom wraz   z krótkim przedstawieniem okolicznościowym ,w którym wystąpiły uczennice kl.III LO Małgorzata Piórek ,   Anna Kolańska , Beata Zawielak oraz Katarzyna Frąszczak z kl.I LO

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Internacie Szkolnym dla młodzieży została zorganizowana Wieczerza Wigilijna .                                   

  Młodzież przygotowała przedstawienie okolicznościowe w której wystąpili uczniowie              kl. III LO Małgorzata Piórek ,Dawid Piotrowski ,Michał Stachowiak, oraz Katarzyna Frąszczak i Renata Zielińska z kl I LO a

 


 

Dnia 10 grudnia 2009 r. W Zespole Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim  odbyły się finały Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce kobiet:. W turnieju brały udział cztery drużyny:

-          Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych

-          II Liceum Ogólnokształcące

-          III Liceum Ogólnokształcące

-          ZSP CKU Przygodzice

W pierwszym pojedynku dziewczęta z Przygodzic po trudnej walce pokonały gospodynie turnieju (2:1). Kolejny mecz odbył się między II LO ,a reprezentantkami III LO. W piękny sposób zwyciężyła drużyną II LO (2:1). Mecz o trzecie miejsce toczył się między III LO, a Zespołem Szkół Budowlano- Energetycznych. Dopiero teibreak doprowadził zawodniczki III LO do zwycięstwa (2:1) . W finale znalazła się drużyna naszej szkoły- ZSP CKU Przygodzice oraz uczennice II LO. Po szybkiej jak i bardzo ciężkiej walce w pięknym stylu zwyciężyła drużyna ZSP CKU Przygodzice (2:0) ! Dziewczęta zwycięstwem awansowały do Półfinału rejonu Kaliskiego.

 

Skład drużyny ZSP CKU Przygodzice :

-          Marika Szyszka (c)

-          Katarzyna Frąszczak

-          Renata Zielińska

-          Kinga Dąbek

-          Andżelika Jarosik

-          Katarzyna Brzezińska

-          Olga Olejniczak

-          Małgorzata Piórek

-          Patrycja Sikora

-          Marta Walczak

-          Hanna Kawaler


 

Dnia 27 11 2009 odbyło sie uroczyste wręczenie dyplomów przyznania Stypendiów  Prezesa Rady Ministrów w Poznańskiej

szkole muzycznej im M Karłowicza . Wręczanie dyplomów poprzedziło wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego i  Wielkopolskiego kuratora Oświaty. Wyróżnionymi uczniami ZSP CKU w Przygodzicach byli Damian Wawrzyniak II TA oraz Mateusz Janiak III LO

 

 


 

W dniu 25.11.2009 r. klasy mundurowe naszej szkoły w ramach wycieczki przedmiotowej miały okazję zwiedzić Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych, Komendę Straży Miejskiej w Kaliszu oraz wystawę militarną poświęconą udziałowi polskich żołnierzy w Afganistanie.

            W Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych w Szczypiornie uczniowie mieli okazję zapoznać się z doskonale wyposażoną bazą, która na niejednym z nich wywarła duże wrażenie. Ponadto byli świadkami ćwiczeń z bronią palną oraz szkolenia kadr, a zwiedzanie budynku urzeczywistniło to co zazwyczaj widzi się na filmach: cele więzienne czy lokum dla straży.

             Bardzo interesująca okazała się wystawa militarna poświęcona misji pokojowej w Afganistanie. Przedstawiona ekspozycja prezentowała sprzęt i najnowocześniejsze uzbrojenie sił zbrojnych naszej armii oraz najróżniejsze wzorce umundurowania. Poza tym można było podziwiać egzotyczne pamiątki przywiezione z Afganistanu, a towarzyszyła temu adekwatna do tematu prezentacja multimedialna.

            W Komendzie Straży Miejskiej w Kaliszu uczniom naszej szkoły została przedstawiona prezentacja dotycząca działalności i historii Straży Miejskiej. Pan Komendant wprowadzał w świat codziennych obowiązków służbowych Straży oraz zachęcał do studiów na wyższych uczelniach wymieniając korzyści płynące ze służby. Na prezentacji multimedialnej ukazano rekonstrukcję wydarzenia historycznego jakim było odzyskanie niepodległości w Kaliszu w 1918 r.

            Wycieczka ta okazała się bardzo pouczająca: uczniom unaoczniono miejsca, które do tej pory widzieli na zdjęciach, a nudne rozdziały z książek zastąpiono ciekawymi wypowiedziami kompetentnych.

M. Piekarska 


 

IV Gminny Konkurs Językowy

 

     W dniu 19 listopada 2009 odbył się IV Gminny Konkurs Językowy. Organizatorem Konkursu byli: Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego , Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego.

Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej.  Część pisemna obejmowała następujące sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno – leksykalne, elementy realioznawstwa, umiejętność pisania – krotki tekst użytkowy – zaproszenie. Do zdobycia w części pisemnej było max. 50 pkt.

Do części ustnej zakwalifikują się osoby, które w części pisemnej uzyskały minimum 70  %  punktów.

Część ustna obejmowała: wypowiedź na określony temat, rekcje językowe, m.in. na dworcu, w restauracji, w sklepie spożywczym lub odzieżowym. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z Gimnazjów z Przygodzic, Jankowa Przygodzkiego, Sobótki, Lewkowa, Koryt oraz Wysocka Małego.

 

Komisja w składzie:

-    Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego w ZSP CKU w Przygodzicach

-         Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego w ZSP CKU w Przygodzicach

nadzorowała przebieg części pisemnej i ustnej.

 

Oto wyniki IV Gminnego Konkursu Językowego:

 

Język angielski

 

1.     miejsce – Joanna Bartosz – Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim

2.     miejsce – Marcin Perliński – Gimnazjum w Sobótce

3.     miejsce – Jan Walaszczyk – Gimnazjum w Wysocku Małym

 

Język niemiecki

 

1.     miejsce – Agata Orłowska – Gimnazjum w Sobótce

2.     miejsce – Milena Szymanowska – Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim

3.     miejsce -  Agnieszka Stasiak – Gimnazjum w Przygodzicach

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

 

 


 

 

Konkurs pod patronatem

Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

 

Polskie rolnictwo za 20 lat.

Moja przyszłość w unijnym rolnictwie.

 

 Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału

w pierwszym konkursie o tematyce rolniczej.

Forma prac: prezentacja multimedialna w programie POWERPOINT

czas trwania prezentacji 10-15 minut

Możliwość przygotowania projektu samodzielnie lub w 2-osobowych zespołach.

Spośród złożonych prac na etapie szkolnym wybierzemy najlepszych-projekty najbardziej zaskakujące i nowatorskie. Trzy najlepsze prace z naszej szkoły zmierzą się z najlepszymi pracami uczniów spoza naszej szkoły. Na finalistów czekają cenne nagrody.

Juz dziś zapoznaj się z regulaminem/pobierz/ konkursu i działaj!

 

 

I etap – szkolny -  termin składania prac do 18.12.2009

- ogłoszenie wyników 22.12.2009

 

II etap - finał pozaszkolny - styczeń 2010

 

Prosimy o zgłoszenie przystąpienia do konkursu przez szkołę telefonicznie 62/7336131 lub na adres:zspcku@poczta.onet.pl

lub na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ul. PTR 6

63-421 Przygodzice

 

 

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Lidia Jakubiak


WYCIECZKA NA WYSTAWĘ ROLNICZĄ

FARMA 2009 w POZNANIU

W dniu 09.10.2009r. zorganizowana została wycieczka na wystawę rolniczą FARMA 2009 w Poznaniu.    Na wycieczkę udało się  40 uczniów z klasy II4,IV4,  II inż, III LO.  Wyjazd na wystawę połączony był z pokazem na seminarium w trakcie Targów  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach   przez naszych uczniów z klasy III LO : Małgorzaty Piórek, Dawida Piotrowskiego, Mateusza Janiaka. Pokaz udał się, uczniowie  przedstawiający I pomoc dostali  moc oklasków. Jeżeli chodzi o sama wystawę dotyczyła ona  hodowli zwierząt.  Przestrzeń  wystawy zajmowała  cztery pawilony. Uczniowie byli zwiedzeni tak małą przestrzenia  zwiedzania , ale było to związane  nową formułą wystawy . 

Zarówno program wydarzeń targowych, jak i ekspozycje zadedykowano przede wszystkim  hodowcom oraz rolnikom. Stąd też zaaranżowano  trzy przestrzenie specjalne - kurnik, chlewnia, obora, pokazy paszo wozów. Mimo narzekań wszyscy wrócili zadowoleni .

 


W dniu 24.11.2009r. młodzież z kilku klas o profilu rolniczym uczestniczyła w ciekawym spotkaniu z przedstawicielem wydawcy poczytnego magazynu rolniczego TOP AGRAR POLSKA.Uczniowie dowiedzieli się o szczegółach tworzenia czasopisma,jego historii oraz znaczeniu w podnoszeniu i aktualizowaniu fachowej wiedzy rolników.Szkoła jako jednostka prowadząca między innymi edukację rolniczą otrzymała bezpłatną roczną prenumeratę tego magazynu.

 


WYCIECZKA NA WYSTAWĘ ROLNICZĄ  AGRO SHOW 2009 BEDNARY

W dniu 28.09.2009r. zorganizowana została wycieczka na wystawę rolniczą AGRO SHOW  2009 Bednary. Na wycieczkę udało się  43 uczniów z klasy technikum   I4, II4, III4, IV4 oraz IIz. Mimo problemów autokarowych zdążyliśmy zajechać na czas i zwiedzić  wystawę.  Wystawa która zwiedzaliśmy jest największa międzynarodowa wystawą rolniczą w Polsce jak również w Europie. W obecnej wystawie wzięło udział ok. 600  wystawców. Mogliśmy zobaczyć najnowocześniejsze  technikę  rolniczą , ciągniki rolnicze  oraz demonstrację maszyn i urządzeń rolniczych w pracy. Wszyscy byli z wycieczki zadowoleni i wracaliśmy z powrotem  z pełnymi torbami reklamówek i gadżetów.


 

 

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW STRZELECKICH.

 

W dniu 7 października 2009 reprezentacja naszej szkoły w składzie;

Ewa Dwornikowska

Mateusz Janiak

Marcin Cierpka

Aurelia Plewa

Monika Soporowska

Michał Jankowiak

Karolina Skrobańska

Małgorzata Piórek

Michał Nowicki

Marika Szyszka

Sebastian Wojciechowski

Opiekun Marcin Nowicki

Wzięła udział Powiatowych Zawodach Strzeleckich z Broni Małokalibrowej.

Zawody odbyły się w Ostrowie Wlkp na strzelnicy Ostrowskiego Bractwa Kurkowego,

a organizatorem był Zarząd  Rejonowy Ligi Obrony Kraju.

Każdy zawodnik oddał 15 strzałów do tarczy w odległości 25 metrów.

W zawodach wzięło udział 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego (ponad 130 zawodników).

Reprezentacja naszej szkoły drużynowo uplasowała się na III miejscu, a Małgorzata Piórek została wicemistrzynią powiatu w klasyfikacji indywidualnej. W rywalizacji opiekunów – nauczycieli, II miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajął Marcin Nowicki.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Małgorzata Piórek

Marcin Cierpka

Sebastian Wojciechowski.   

Zdobywając puchar, medale oraz nagrody rzeczowe.

 


 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

            „Otwieramy dziś przed Wami nie tylko drzwi szkoły, ale przede wszystkim nasze umysły i serca. Od dzisiaj Przygodzicka Szkoła, jest również Waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie ją jeszcze wartościowszą”. Tymi słowami rozpoczęto, dnia 9 października bieżącego roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ślubowanie klas pierwszych. Było to wydarzenie szczególne i podniosłe, bo pierwszy raz w murach szkoły przyrzeczenie składały klasy liceum wojskowego i zarządzania kryzysowego. zdjęcia>>>>

Akademię uświetnili swoją obecnością rodzice oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego p. Krzysztof Rasiak, Przewodniczący Rady Rodziców przy  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach p. Marek Michalczak, Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor p. Krzysztof Nadera, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor p. Roman Korzeniewski, Członek Zarządu Rejonowego Ligii Obrony Kraju w Ostrowie Wielkopolskim p. Piotr Cuprych, kierownik posterunku w Przygodzicach aspirant sztabowy p. Marian Szczepkowski oraz przedstawiciel Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim p. Jacek Wiśniewski.

            Tego dnia usłyszeliśmy ważne słowa… obowiązek uczniowski, szlachetne poczynania służące dobru człowieka, odwaga cywilna, dobro kultury narodowej, czystość języka ojczystego, wiedza, praca, służba ojczyźnie i ludziom. Uczniowie na sztandar szkoły, we własnym sumieniu, przyrzekli dotrzymać, obietnice złożone tego dnia.

Rota ślubowania i przyrzeczenia pierwszych klas były punktem kulminacyjnym tego dnia. Po jej odczytaniu głos zabrał Dyrektor Szkoły życząc Pierwszakom pomyślności, silnej woli i chęci nauki. Dziękował również rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli Naszą Szkołę przysyłając tu swoje pociechy. Uczniowie klas mundurowych otrzymali pierwszy stopień awansu. Zgodnie ze Statutem Szkoły mianowano ich kadetami.  

Nie zabrakło także innych znaczących wydarzeń. Uroczyście przekazano Sztandar Szkoły w ręce przedstawicieli klas pierwszych.

Następnie krótko przedstawiono najmłodszych uczniów. Rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć młodych ludzi podczas pierwszych tygodni nauki szkolnej. W przypadku klas mundurowych zaprezentowano film ukazujący zajęcia z pierwszego obozu integracyjno - edukacyjnego.  Rodzice mogli naocznie przekonać się, że ich pierwszaki pożytecznie i wesoło spędzili czas. Uczyli się nurkowania, strzelania i rzutu granatem. „Przeżyli” zajęcia paintballowe oraz wszyscy pokonali trudny park linowy. Elementy musztry zaprezentowane przez klasy mundurowe wzbudziły podziw zebranych. Uczniowie się poczuli jak prawdziwi „mundurowi”.

Pozostałe klasy przedstawiły prezentacje odzwierciedlające ich kierunek nauczania. Pragnęli jak najlepiej pokazać się przed zaproszonymi. „Naszym mundurem niech będą otwarte serca i umysły” – usłyszeliśmy z ust przedstawiciela technikum rolniczego i inżynierii środowiska. 

Podniosła atmosfera, duma rodziców i nauczycieli, słowa uznania – tak zakończyło się Przygodzkie ślubowanie. Po uroczystości rodzice udali się do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami swoich pociech.

 


 

Nasi uczniowie w Estonii

W dniach 30 lipca - 8 sierpnia dwie uczennice naszej szkoły: Anna Kolańska i Beata Zawielak wzięły udział w Europejskim Zlocie Młodzieży: „Rally 2009 – Beware, Active Youth” w Estonii. Jest to coroczne spotkanie młodzieży polączone ze Zgromadzeniem Generalnym europejskiej federacji Rural Youth Europe. Wzięło w nim udział ponad 100 młodych ludzi z niemal wszystkich krajów Europy. W bieżącym roku spotkanie było poświęcone problematyce rozwoju młodzieży wiejskiej i obszarów wiejskich. Program zlotu obejmował szereg zajęć warsztatowych w grupach międzynarodowych, wiele ciekawych zajęć integracyjnych, kulturoznawczych, wizyty w lokalnych organizacjach młodzieżowych, wycieczki krajoznawcze oraz jednodniowy pobyt u rodzin goszczących. Język angielski był językiem roboczym spotkania, stąd jednym z warunków udziału była dobra znajomość tego języka. Udział naszych uczennic w spotkaniu był możliwy dzięki całkowitemu sfinansowaniu wyjazdu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obszarów Wiejskich, które jako jedyna organizacja w Polsce jest członkiem Federacji Rural Youth Europe - inicjatora i współorganizatora zlotu.


 

Dnia   22 .09. 2008.r  w ZSP CKU   odbyła się  II   szkolna  olimpiada    

 Geograficzno- Turystyczna.

 przygotowana przez nauczyciela geografii Elżbietę Olejniczak .

 

W olimpiadzie  wzięli  udział  uczniowie z  klas I, II i III.

Uczniowie rozwiązywali  test pisemny  przez ok. 45 minut. Pytania  przygotowane zostały w oparciu o w oparciu o następującą literaturę:

 „Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski", „Przewodnik po Polsce", „Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Wielkopolski". Znaki topograficzne.

 Do etapu powiatowego zakwalifikowało się  czterech uczniów którzy  reprezentować będą  naszą  szkołę.

 

     Po sprawdzeniu prac do  kolejnego etapu zakwalifikowali się następujących uczniowie:

1.  Chejdysz Kamil    kl. I LO w

2.  Kolańska Anna     kl. III  LO

3.  Zawielak Beata     kl. III  LO

4. Pórek Małgorzata   kl. III LO

 

 

 

OBÓZ EDUKACYJNO – INTEGRACYJNY

8 -10 WRZEŚNIA 2009 r.

Stanica Harcerska  Ostrów Wlkp. Piaski – Szczygliczka

 

     8 września we wtorek przed godziną 8 na dziedzińcu ZSP CKU Przygodzice zebrały się trzy klasy pierwsze wraz z wychowawcami. Klasę I LO wojskową poprowadził profesor Marcin Nowicki , klasę I a LO zarządzania kryzysowego profesor Andrzej Berkowski, a klasę I b LO zarządzania kryzysowego profesor Jarosław Karolewski. Po odbyciu krótkiego apelu i ostatnich uwagach organizacyjnych, wszyscy udali się do autobusu MZK, a następnie po dotarciu na miejsce z małymi kłopotami, ale cali i zdrowi wszyscy zabrali się do przygotowania obozowiska. Stanica Harcerska na Piaskach – Szczygliczce to idealne miejsce do tego typu przedsięwzięć, nie inaczej było i w tym przypadku. Należy dodać, że nieocenioną pomocą przy rozbijaniu obozowiska służył niejaki Bosman, który okazał się ekspertem od wszystkiego co dotyczy życia obozowego. Po dokonaniu prac wstępnych wszyscy z apetytem zjedli pyszny obiad, który dostarczył długo wyczekiwany Łukasz Cieśla. Po obiedzie rozpoczęły się pierwsze zajęcia prowadzone przez wychowawców klas przy pomocy uczniów klas drugich i trzecich: Małgosi Piórek, Aurelli Plewy, Mateusza Janiaka, Michała Stachowiaka, Dawida Piotrowskiego i Michała Jankowiaka ich pomoc była bezcenna podczas zajęć ze strzelectwa sportowego, rzutu granatem, paintballa czy musztry. Po zajęciach młodzi adepci klas mundurowych dość dokładnie poznali okolicę, na tyle dobrze, że zebrali mnóstwo chrustu na wieczorne ognisko, które rozpoczęło się po kolacji. Przedtem jednak odbył się wieczorny apel na którym gościli vice starosta powiatu ostrowskiego pan Krzysztof Rasiak, oraz dyrektor naszej szkoły pan Dariusz Kaczmarek. Podczas apelu zostały ustalone warty, które później monitorowały całe obozowisko od godziny 22 do godziny 6 rano. Na ognisko przybyła pani profesor Wanda Nawrocka, która zaprezentowała kilka „sztuczek” z dziedziny chemii i chyba alchemii, jakiś czas później pojawił się pan inspektor Dariusz Sosiński, który miał w zanadrzu niespodziankę która okazała się hitem wieczoru. Dalej czas zaczął przyspieszać, a opiekę nad obozowiskiem przejęli profesor Małgorzata Janoś, profesor Jerzy Lisiak i profesor Łukasz Jezierski i na tym wypada zakończyć relację z pierwszego dnia naszego obozu.

      Środa przywitała wszystkich obozowiczów chłodem, na który receptę znalazł profesor Nowicki , który wraz z profesor Karolewskim poprowadził poranną zaprawę, a dalej standardowo- zimny prysznic, śniadanie , poranny apel i zrobiło się cieplej, znacznie cieplej tym bardziej, że przyjechały panie profesor Joanna Zbroja i profesor Justyna Ligocka, które z ochotą poprowadziły wypoczętą młodzież na park linowy gdzie zajęcia trwały bez przerwy od godz. 9.30 do 17.00 z krótką przerwą na obiad . Podczas gdy część grup sprawdzała swoje umiejętności na parku linowym, pozostali oglądali pokaz  zorganizowany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej, a było co oglądać: min. pneumatyczny namiot medyczny, nożyce do rozcinania samochodów powypadkowych oraz wytwornice pian gaśniczych różnej konsystencji i różnego przeznaczenia, wszystko to okraszone fachowym komentarzem ekspertów z zawodowej straży pożarnej. Po zajęciach popołudniowych nastąpił upragniony czas wolny, no może nie do końca, gdyż długie rozmowy ze swoimi klasami przeprowadzili wychowawcy klas. Dalej dzień przebiegał według ustalonego schematu: kolacja, apel wieczorny , ustalenie wart nocnych, ogniskowa które przybyła pani profesor Justyna Baraniak ze swoją wierną gitarą i repertuarem piosenek „ogniskowo – harcerskich”, po jakimś czasie w sukurs przyszła pani profesor Elżbieta Olejniczak, oraz profesorowie Marcin Zieliński i Mariusz Osiewała, którzy wraz z wartami nocnymi dotrwali do kolejnego tym razem czwartkowego oczywiście chłodnego poranka. Skoro poranek był chłodny zastosowano sprawdzoną metodę rozgrzewki, zakończoną dla równowagi zimnym prysznicem. Po śniadaniu i porannym apelu zajęcia poprowadził pan inspektor Dariusz Sosiński, który zaprezentował działanie i osprzęt płetwonurka, o którego działaniu i skuteczności mogli przekonać się ochotnicy, którzy zdecydowali się wskoczyć do wody. Przed południem  jeszcze krótka zabawa paintballowa z wykorzystaniem przeszkód naturalnych w postaci lasu. Cóż czas było kończyć, jeszcze tylko obiad, zwijanie obozowiska, pakowanie i wreszcie nasi młodzi pierwszoklasiści mogli wrócić do domu. Należy bezwzględnie podkreślić, że przez cały okres trwania obozu pogoda spisywała się na medal, a bez tego plany zajęciowe mogły się nie powieźć z tak doskonałym skutkiem

                                                                                   Jarosław Karolewski

zdjęcia>>>            film>>>


 

Pierwszy mecz w sezonie  2009/2010

W sobotę 12.09.2009 r. z okazji 55-lecia III Liceum Ogólnokształcącego na nowo otwartym  boisku wielofunkcyjnym odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar DyrektoraIII LO. W turnieju wzięły udział trzy drużyny: I LO, III LO oraz UKS Sokół Przygodzice. Nasze dziewczyny wygrały oba mecze 2:0, a tym samym zajęły I miejsce w turnieju. Gratulujemy wygranej!

 

 

 


 

 

39.000 euro na wymiany uczniów !

 

Udało się! Nasze wnioski od dofinansowanie projektów wymian międzynarodowych uczniów przeszły przez rygorystyczną procedurę selekcyjną unijnego programu Socrates Comenius – tym samym otrzymaliśmy 39.000 € na zorganizowanie dwóch projektów współpracy ze szkołami partnerskimi z zagranicy. Dzięki nim, uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Agrobiznesu będą mieli okazję uczestniczyć w wymianach ze szkołami z Portugalii i Włoch. Projekty będą trwały dwa lata, począwszy od września tego roku. Warto zaznaczyć, że na 169 wniosków w skali kraju tylko 26 szkół otrzymało dotację, w tym jedynie 5 szkół w Wielkopolsce!

Pierwszy projekt ze szkołą włoską pt. „Przez sport do zdrowia” traktował będzie o znaczeniu sportu w życiu ludzi. Jego głównym celem będzie zachęcić młodzież do uprawiania sportu w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia.

Tematyką drugiego projektu, pt. „Europa – tak daleko, tak blisko”  będzie spuścizna kulturowa Polski i Portugalii, tj. porównanie stylu życia, tradycji narodowych i regionalnych, obrzędów, muzyki, tańca i sportu.

Oba projekty mają na celu przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej znajomości języków obcych , w szczególności j. angielskiego, który będzie językiem roboczym obu projektów. Poza tym, uczniowie będą mieli okazję w sposób praktyczny poszerzyć swoją wiedzę o kulturze Portugalii i Włoch.

 

 


Zapraszamy na „Święto Policji”

    30 lipca na terenie szkoły odbędą się obchody „Święta Policji” połączone z prezentacją sprzętu wojskowego. Organizacja imprezy w naszej placówce jest pierwszym efektem podpisania umowy współpracy pomiędzy Dyrektorem ZSP CKU a Wielkopolskim Komendantem Policji, na mocy której Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu obejmie patronat nad tworzonymi od nowego roku szkolnego klasami mundurowymi (o profilu wojskowym i zarządzania kryzysowego). Więcej informacji nt. imprezy pod nr tel. 062 733 61 31.

 


 

Umowy Partnerska

Uroczystość podpisania Umowy Partnerskiej o współpracy i objęciu patronatem przez Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu nad klasami mundurowymi w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

 

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym tendencjom w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zmianom w obowiązujących do tej pory zasadach pełnienia służby wojskowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach  powołane zostały, od  roku szkolnego  2009/2010, klasy liceum, realizujące dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu przedmiotów wojskowych i zarządzania kryzysowego. Zarówno w klasie wojskowej, jak i zarządzania kryzysowego uczniowie uczęszczają do szkoły w umundurowaniu. W klasie wojskowej realizują oprócz poszerzonego przysposobienia obronnego dodatkowe przedmioty: przysposobienie wojskowe, elementy samoobrony, mają większą liczbę godzin języków obcych wzbogaconych o słownictwo i terminologię wojskową, policyjną, techniczną.

Uczniowie w klasach zarządzania kryzysowego również uczestniczą w zajęciach w umundurowaniu. Realizują dodatkowe przedmioty obowiązkowe: zarządzanie kryzysowe z elementami bezpieczeństwa publicznego oraz samoobrony.

         Ponadto biorą udział w zajęciach strzeleckich z broni pneumatycznej i paintballa, technik samoobrony, ćwiczą techniki walki wręcz, obozach specjalistycznych ze szkolenia wojskowego i zarządzania kryzysowego /dwa razy w roku/. Klasy te mają przygotowywać do służby wojskowej, pracy w policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych, zapoznać z zasadami pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
- podnosić sprawność fizyczną uczniów,
- przygotować do zachowania się w sytuacjach ekstremalnych,
- uczyć strzelania z broni sportowej,
- uczyć udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Organizowane będą wycieczki do szkół wojskowych i policyjnych.

W ramach zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, uczniowie poznają profil zawodowy i cechy predysponujące do pracy w służbach mundurowych.
Szkoła podczas zajęć przygotowywać będzie uczniów do egzaminów sprawnościowych prowadzonych przy rekrutacji do policji, wojska, straży pożarnej. Klasy mundurowe liceum realizują
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język obcy, co ma oprócz dodatkowych zajęć umożliwić absolwentom studiowanie na uczelniach wojskowych, policyjnych i cywilnych. Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą w oparciu o autorski program opracowany specjalnie dla tych zajęć przez nauczycieli naszej szkoły. Wprowadzenie dodatkowych zajęć zostało pozytywnie zaopiniowane przez zarówno przez wojsko jak i policję. Dowodem na to są podpisane porozumienia o współpracy. Zajęcia dodatkowe, dzięki nawiązanej współpracy prowadzone będą przez przedstawicieli policji i wojska. W lutym 2009 roku podpisane zostało porozumienie z Wojskowa Komendą Uzupełnień o objęciu patronatem nad klasa wojskową, porozumienie ze strony wojska podpisał

płk dypl. Jan Widlarz.

W dniu 05 czerwca 2009 w Poznaniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej policji podpisano uroczyście umowę partnerską  / druk umowy/ o współpracy i objęciu patronatem nad klasami zarządzania kryzysowego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Jak podkreślano i ujęto w porozumieniu zarówno wojsko jak i policja wspierać będzie szkołę kadrowo i specjalistycznie w realizacji dodatkowych zajęć i obozów specjalistycznych. Jak zapewnił podpisujący porozumienie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. mgr Wojciech Olbryś, już w czerwcu 2010 roku pierwsze roczniki klas będą uczestniczyć w specjalistycznym obozie organizowanym w ośrodku szkolenia kadr policyjnych w Kiekrzu, gdzie zapoznawać się będą z tajnikami i orkanami służby w policji, uczestniczyć w czynnościach służbowych funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.

              Jak podkreślał podpisujący porozumienie dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek placówka w Przygodzicach posiada warunki, bazę sportową, strzelnicę, możliwości a także doświadczenie nabyte podczas kilkuletniego już kształcenia młodzieży w klasach sportowo-obronnych. Sukcesy uczniów w konkursach strzeleckich „Sprawni jak żołnierze” czy zawodach biatlonowych, a także wielu absolwentów, którzy już podjęli służbę w wojsku czy policji dają gwarancję odpowiedniego poziomu kształcenia w przyszłych klasach mundurowych. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczył oprócz przedstawicieli młodzieży wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, który zapewnił, że władze samorządowe z aprobatą przyjęły utworzenie klas mundurowych w tej powiatowej placówce. Olbrzymie zainteresowanie młodzieży tą ofertą edukacyjną, znacznie wykraczające poza granice powiatu świadczy jego o potrzebie tego typu kształcenia. Jak podkreślił posiadanie przez szkołę swojego internatu umożliwi skorzystanie z oferty uczniom z dalej położonych miejscowości. Wszyscy zgodnie twierdzili również, że klasy te będą eksperymentem wychowawczym, wzmożona praca wychowawcza, edukacja prawna, pozbycie się anonimowości związane z noszeniem munduru powinna zaowocować zmniejszeniem liczby problemów wychowawczych. W słowach skierowanych do młodzieży, Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Olbryś stwierdził, że mundur zobowiązuje do dobrego zachowania. Jako symbol współpracy policji ze szkołą oprócz podpisanego porozumienia przekazał  na ręce dyrektora Dariusza Kaczmarka pamiątkowy policyjny ryngraf. Młodzież otrzymała maskotkę symbolicznego sierżanta Pyrka.

więcej >>>


Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce

    10 czerwca na naszym stadionie odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce. Frekwencja dopisała – w konkurencjach walczyło prawie 100 zawodników i zawodniczek. „Mistrzostwa zostały stworzone specjalnie dla was, abyście potrafili przy odpowiedniej motywacji i szkoleniu czerpać radość i korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych. Sądzę, że każdy z was będzie chciał osiągnąć jak najlepszy wynik”– mówił Włodzimierz Jędrzejak, Starosta Ostrowski. Podczas zawodów wręczone zostały Puchary Starosty. Najlepszą zawodniczką mistrzostw została uczennica z Szkoły Podstawowej nr 11 - Roksana Podlewska. Natomiast wśród zawodników Puchar Starosty zdobyli: Mateusz Kędziak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Robert Frączek z Szkoły Podstawowej w Chynowej.


Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

    4 czerwca nasza placówka już po raz dziesiąty była współorganizatorem Ogólnopolskiej Imprezy Sportowo-Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad spartakiadą objął Mirosław Drzewiecki, Minister Sportu i Turystki oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Na naszym stadionie lekkoatletycznym rywalizowało prawie tysiąc osób, reprezentujących 50 warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek z 5 województw oraz z Niemiec. Celem imprezy jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem. Zawodnicy rywalizowali w 20 dyscyplinach. W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice, wyprzedzając WTZ Konin i WTZ Ryn.


KREATYWNOŚĆ BIBLIOTECZNA

 

W roku szkolnym 2008/2009 grupa naszych uczniów uczestniczyła w programie KREATYWNOŚĆ BIBLIOTECZNA, który był realizowany w bibliotece szkolnej oraz na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wlkp. pod opieką mgr Justyny Ligockiej. Uczniowie spotykali się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w bibliotece i przygotowywali materiały do zajęć z dziećmi z ostrowskiego szpitala. Zajęcia z dziećmi odbywały się we wtorki w ostrowskim szpitalu w zależności od tego, czy w szpitalu przebywały dzieci, które były w stanie w nich uczestniczyć. Każde takie spotkanie trwało około godziny, z uwagi na ciężki stan zdrowia dzieci oraz zabiegi, którym były poddawane. Program ten rozwinął u zainteresowanych uczniów umiejętności pracy czytelniczej z dziećmi.

Nasza młodzież wykazała się w trakcie tych zajęć wrażliwością oraz pomysłowością. Potrafili zainteresować dzieci i skupić ich uwagę na danym zadaniu. Dzięki temu programowi rozwinęli swoją osobowość, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach


XII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej  Motoryzacyjny

Dnia 30 kwietnia 2009r. w Opatówku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka odbył się na szczeblu rejonu Młodzieżowy turniej Motoryzacyjny.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z trzeciej klasy Technikum : Marcin Kaik, Damian Tomala, Wojciech Krysztofiak. W trakcie turnieju drużyna brała udział w teście wiadomości z przepisów ruchu drogowego, w jeździe samochodem – „próba Stewarda”, jeździe sprawnościowym motorowerem po torze przeszkód, udzielanie I pomocy przedmedycznej oraz obsługi codziennej  motoroweru. Po tych konkurencjach ogłoszono wyniki. Nasza drużyna zajęła  IV miejsce i awansowała do Finału Wojewódzkiego w Poznaniu. Turniej finałowy odbył się 25 maja 2009r na torze Poznań- Przeźmierowo. W turnieju wzięło udział 21 drużyn. Konkurencje były identyczne jak na rejonowym turnieju. Po bardzo wyrównanej walce nasza drużyna zajęła 13 miejsce.  O miejscu zadecydowała jazda  sprawnościowa  motorowerem po torze przeszkód. Opiekunem drużyny był mgr inż. Jerzy Lisiak

    


X  Biathlon Letni

W dniu 2009-05-19 na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Przygodzicach, po raz dzisiąty zostały zorganizowane zawody biathlonowe.

Celem rywalizacji było uczczenie rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii i tradycji walk o niepodległość. propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz promowanie zdrowego stylu życia.

  Biathlon letni -

-to zawody sprawności obronnej polegające na sztafetowym biegu przełajowym drużyn trzyosobowych oraz strzelaniu do celu bądź rzucie granatem (uczniowie szkół podstawowych nie strzelają lecz rzucają „granatem” do celu).

Zawodnicy używali broni pneumatycznej, kal. 4,5 mm oraz markerów paintballowych, co było nowością. 

Udział brały szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z powiatu ostrowskiego a także pleszewskiego. ogółem wystartowało ok. 100 zawodniczek

i zawodników, którym kibicowali opiekunowie, zawodnicy rezerwowi a także zaproszeni goście.

Swoją obecnością zawody uświetnili;

Dyrektor GZEAS Barbara Duczmal

Wicestarosta Powiatu Krzysztof Rasiak

Prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wlkp Czesław Cal

Prezes Koła Żołnierzy Rezerwy przy LOK Piotr Cuprych.

Z-ca dyrektor nadzoru pedagogicznego w Kaliszu Sławomir Sobczyk

przeodniczący Rady Rodziców w ZSP CKU Marek Michalczak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach Zenon Walczak

Instytucje organizujące i finansujące zawody;

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.

Gminny  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przygodzicach

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wlkp

Koło Żołnierzy Rezerwy „Orzeł” przy LOK w Ostrowie Wlkp

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach

Rada Rodziców w ZSP CKU

ZSP CKU Przygodzice

Sklepik uczniowski „Cencik” w ZSP CKU

Uczniowski Klub Sportowy  "Sokół".

A także nauczyciele,  oraz pracownicy administracji ZSP CKU w Przygodzicach.

 

Wyniki;

SZKOŁY PODSTAWOWE

CZAS

LOKATA

SZKOŁA PODSTAWOWA - CHYNOWA

44239

I

SZKOŁA PODSTAWOWA - PRZYGODZICE

44432

II

SZKOŁA PODSTAWOWA - CZARNYLAS

45385

III

SZKOŁA PODSTAWOWA - JANKÓW PRZYGODZKI

45487

IV

SZKOŁA PODSTAWOWA - DĘBNICA

50435

V

SZKOŁA PODSTAWOWA - WYSOCKO

51628

VI

SZKOŁA PODSTAWOWA - PRZYGODZICZKI

55870

VII

 

GIMNAZJA

CZAS

LOKATA

GIMNAZJUM - JANKÓW PRZYG

45112

I

GIMNAZJUM - ZDUNY

45353

II

GIMNAZJUM - WIERZBNO

51273

III

GIMNAZJUM - TACZANÓW

53713

IV

GIMNAZJUM - PRZYGODZICE 

53805

V

GIMNAZJUM - CHYNOWA

60470

VI

GIMNAZJUM - CZARNYLAS  

65122

VII

GIMNAZJUM - WYSOCKO

74789

VIII

GIMNAZJUM - DĘBNICA

 

IX

 

DZIEWCZĘTA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

CZAS

LOKATA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

60232

I

ZESPOŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CKU PRZYGODZICE

61420

II

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ENERGETYCZNYCH OSTRÓW WLKP.

63218

III

KLASA SPORTOWO-OBRONNA W ZSP CKU PRZYGODZICE

71058

IV

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSTROWIE WLKP.

73016

V

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH OSTRÓW WLKP.

80103

VI

 

CHŁOPCY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

CZAS

LOKATA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ"  PRZY ZSP CKU PRZYGODZICE

41207

I

KSO BIL LOK PLESZEW

41468

II

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 KROTOSZYN

42108

III

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OSTRÓW WLKP.

43041

IV

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZDUNY

44109

V

SZKOLNE KOŁO LOK W ZSP CKU

44510

VI

KLASA SPORTOWO OBRONNA PRZY ZSP CKU PRZYGODZICE

44727

VII

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ENERGETYCZNYCH OSTRÓW WLKP.

45932

VIII

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH OSTRÓW WLKP.

52713

IX

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OSTRÓW WLKP.

55397

X

ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH OSTRÓW WLKP.

63277

XI

 

 

 

 

Organizator-sędzia zawodów

Marcin Nowicki

 


W dniach 11 maja - 23  maju  2009 r zorganizowaliśmy Kurs obsługi i eksploatacji kombajnu zbożowego  kurs w którym  uczestniczyli uczniowie oraz osoby spoza szkoły . Kurs obejmował zagadnienia związane z obsługą użytkowaniem kombajnów zbożowych. W trakcie kursu realizowano zajęcia teoretyczne  i praktyczne oraz obowiązkową naukę jazdy kombajnem  Zajęcia teoretyczne obejmowały zagadnienia budowy zespołów kombajnu warunki prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.  Na zajęciach praktycznych poznawali sposoby wykonywania właściwej regulacji , napraw i konserwacji kombajnu. Kurs kończył się egzaminem, a  po jego pozytywnym wyniku  szkoleni  otrzymali zaświadczenie uprawniające do pracy jako operatorzy  kombajnów  zbożowych w kursie brało udział 65 osób.


W dniu 27 kwietnia 2009 odbył się I Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego. Organizatorami tego konkursu byli nauczyciele języka niemieckiego: mgr Marcin Zieliński oraz mgr Marzena Sajewska.

Celem konkursu była popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów naszej szkoły.

Konkurs składał się z części pisemnej. Część pisemna obejmowała: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno – leksykalne, elementy realioznawstwa.

Do zdobycia w części pisemnej było max. 50 pkt.

 

Oto wyniki I Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego:

 

Klasy I:

 

1 miejsce: Patryk Gąsiorek – kl. I agr. i mel.

2 miejsce: Grzegorz Dera – kl. I 4

3 miejsce: Tomasz Jurek – kl. I LO

 

Klasy II:

 

1 miejsce: Alan Roguszny – kl. II 4a

2 miejsce: Hanna Radoła – kl. II LO

3 miejsce: Oskar Leński – kl. II 4a

 

Klasy III:

 

1 miejsce: Sandra Goździk – kl. III 4a

2 miejsce: Julita Jamroziak – kl. III 4a

3 miejsce: Ilona Maleszka – kl. III 4a

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.


Regionalny finał Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie

22 kwietnia w naszej szkole odbył się regionalny finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów bhp.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i regionalnym. W pierwszym wystartowało 259 uczniów. Po etapie pisemnym i ustnym, w którym brało udział po trzech uczniów reprezentujących 7 szkół rolniczych z południowej Wielkopolski, do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 finalistów.

Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązywali najpierw test z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ppoż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do finału zakwalifikowano sześciu uczestników z największą liczbą punktów, którzy następnie musieli wykonać zadania praktyczne związane z przygotowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie z uwzględnieniem bezpiecznych metod pracy oraz zastosowaniem odzieży ochronnej. Ponadto odpowiadali na dodatkowe pytania ustne – wyjaśnia Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Po przebrnięciu przez wszystkie etapy finalistami konkursu regionalnego wg kolejności zostali :

1.       Kornel Pachciarz – szkoła w Koźminie Wielkopolskim

2.       Piotr Mieloszyk - szkoła w Tarcach

3.       Damian Tomala – ZSP CKU w Przygodzicach

4.       Damian Marciniak – ZSP CKU w Przygodzicach

5.       Kamil Kolański – szkoła w Marszewie

6.       Gabriel Chojnacki – szkoła w Opatówku

Klasyfikacja drużynowa:

1.       ZSP CKU Przygodzice

2.       ZSP Tarce i ZSR CKU Marszew

3.       ZSP Koxmin Wielkopolski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane i przygotowane przez organizatorów konkursu.

Bardzo się cieszę, że ten konkurs cieszył się takim zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest to jeszcze jedna z form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Zależy nam bardzo na tym, aby wykształcić nawyk świadomej i bezpiecznej pracy. W gospodarstwach rolnych jest wciąż zbyt dużo tragicznych wypadków. Nasze działania zmierzają do tego, aby wypadki maksymalnie ograniczyć, bo z pewnością całkowicie wyeliminować się tego zjawiska nie da. Ale statystyki pokazują, że podejmowane przez nas działania odnoszą skutek - mówi Piotr Walkowski, przewodniczący Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej,

Organizatorami Konkursu na etapie regionalnym byli: Powiat Ostrowski, Regionalna Komisja ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. (źródło: www.powiat-ostrowski.pl)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane i przygotowane przez organizatorów konkursu

Konferencja Komisji BHP w Rolnictwie

Podczas Targów Rolno-Ogrodniczych, które odbyły się 19 kwietnia na terenie naszej szkoły odbyła się specjalna konferencja poświecona podsumowaniu 15-letniej działalności Regionalnej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.

Komisja jest inicjatorem wielu różnorodnych działań, których celem jest podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Organizuje między innymi szkolenia i pogadanki w zakresie bhp i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które skierowane są do rolników, sołtysów, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, uczniów kierunków rolniczych, dzieci i młodzieży wiejskiej. Komisja przeprowadza także konkursy i olimpiady o tematyce bhp w rolnictwie, popularyzuje zagadnienia ochrony pracy, organizuje wystawy i pokazy, edukuje wiejskich nauczycieli, prowadzi działalność rehabilitacyjną.

Konferencja, w której uczestniczyli między innymi:

poseł Andrzej Grzyb, Główny Inspektor Pracy, minister Jan Zając, Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, przewodniczący Konwentu Starostów Wielkopolskich, starosta Lech Janicki wraz ze starostami ościennych powiatów, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, gospodarz gminy Przygodzice Przemysław Kaźmierczak, starosta Włodzimierz Jędrzejak i wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotr Walkowski wraz z prezydium rady i radnymi powiatowymi, dyrektorzy jednostek samorządowych, służb i inspekcji z terenu powiatu ostrowskiego,

stała się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom szczególnie w zaangażowanym w promowaniu tej tematyki. I tak m.in. dyrektor naszej szkoły, p. Dariusz Kaczmarek otrzymał odznakę honorową Głównego Inspektora Pracy „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY", a dwóch nauczycieli naszej szkoły: p. Roman Jakubowski i p. Stanisław Kazowski otrzymali odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA" (źródło: www.powiat-ostrowski.pl)

 

 


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

"Tyle razem dróg przebytych tyle ścieżek przedeptanych...". Echa słów K. I. Gałczyńskiego zabrzmiały dnia 24 kwietnia 2009 r. w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Uczniowie dwóch klas liceum ogólnokształcącego, trzech klas technikum czteroletniego oraz jednej klasy technikum dla dorosłych, zakończyli uroczyście edukację szkolną. Ci, którzy wyróżnili się wynikami w nauce, sporcie, pracą na rzecz klasy, aktywnością w życiu szkoły oraz wzorową frekwencją, otrzymali nagrody książkowe i listy gratulacyjne.

Pożegnalne przemówienia wygłosili Dyrektor Szkoły - Pan Dariusz Kaczmarek, zaproszeni goście oraz uczniowie. Z ust maturzystów padły słowa wdzięczności, podziękowania za wspólną pracę oraz zapewnienia powrotów. Tu przecież zostaną młodsi koledzy i koleżanki, wychowawcy i nauczyciele, wspomnienia młodzieńczych uczuć, mozolnej nauki, zabawy, dźwięk niezapomnianych  emocji.

      Nie zabrakło wzruszeń, życzeń szerokiej drogi oraz zdanej matury. „Niech w dorosłym życiu towarzyszy Wam tylko szczęście, radość i powodzenie” – te ciepłe słowa wygłosiła przedstawicielka społeczności uczniowskiej.

       Tego dnia zabrzmiał ostatni dzwonek dla naszych Maturzystów!  Pozostała świadomość, że cząstka każdego z nich zostanie w murach szkoły na zawsze.

       I długo jeszcze dały się słyszeć słowa: Niezapomniane młodzieńcze lata! Szkolne wspomnienia niezapomniane! ( A. Oppman „ Wagary”)

 


 

25 marca szkolny kabaret „ Op’ciach” wystąpił z przedstawieniem pod tytułem „Bogowie Olimpu w naszych czasach” na XXIV Przeglądzie Teatrów Szkolnych – eliminacjach rejonowych. Młodzież  doskonale bawiła się zarówno na scenie jak i poza nią. Humor słowny współgrał z humorem sytuacyjnym,  który dodatkowo uatrakcyjniał pobyt w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Zabawa była przednia  i zaowocowała nowymi doświadczeniami, które zespół pragnie przenieść na grunt  następnych „potyczek ze sztuką sceniczną”.   


 

Partnerzy z Włoch i Portugalii

ZSP CKU w Przygodzicach nawiązało współpracę z dwiema szkołami z zagranicy. Są to szkoły techniczne z miejscowości

Lousado w  Portugalii oraz Trapani we Włoszech. Nauczyciele j. angielskiego zszystkich trzech szkół opracowali wspólnie

 dwa projekty językowe w ramach programu Socrates Comenius obejmujące dwutygodniowe wymiany międzynarodowe uczniów.

 Liceum Ogólnokształcące w Przygodzicach stara się o dofinansowanie projektu ze szkołą w Portugalii w kwocie 24.000 €,

atomiast Technikum Agrobiznesu – 15.000 €. już czwarta szkoła z zagranicy, z którą Liceum Ogólnokształcące

w Przygodzicach ma zamiar opracować projekt językowy, który zaowocuje między innymi obustronną wymianą

uczniów pomiędzy szkołami. W ostatnich latach nasi uczniowie uczestniczyli w wymianach młodzieży dwukrotnie we

Francji oraz w Niemczech

 


  

W niedzielę, 19 kwietnia  na terenie naszej szkoły odbyły się X Jubileuszowe Targi Rolno-Ogrodnicze. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz”, Wielkopolska Izba Rolnicza, Powiat Ostrowski i Gmina Przygodzice. Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

W targach uczestniczyli znakomici goście - między innymi Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, poseł Andrzej Grzyb, Wicekurator Wielkopolski, rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także samorządowcy z terenu południowej Wielkopolski. To były rekordowe targi zarówno jeśli chodzi o wystawców jak i o zwiedzających. Teren wystawowy wynosił 5.700 metrów kwadratowych. Najmniejsze stoisko miało 6 metrów, największe 300.

Zgłosiło się 237 wystawców z kilku branż. Jak zawsze dominowała branża ogrodnicza, a więc można było obejrzeć i kupić najróżniejsze sadzonki, krzewy, drzewa, warzywa i kwiaty. Ponadto prezentowali się producenci maszyn ogrodniczych, rolniczych ,budowlanych i ekologicznych, producenci wyposażenia obór, chlewni, firmy paszowe, drobni wystawcy rękodzielnictwa i rzemiosła. Jak widać przekrój był bardzo szeroki i obejmował y praktycznie wszystkie branże związane z rolnictwem lub działające w jego otoczeniu. Szacujemy, że targi odwiedziło ponad 10. 000 osób z terenu powiatu ostrowskiego i południowej Wielkopolski. Była to rekordowa impreza tak pod względem liczby zwiedzających, wystawców jak i imprez towarzyszących. To znakomita promocja naszego regionu – podkreśla Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, a zarazem prezes stowarzyszenia Prometeusz i Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W trakcie targów odbył się pokaz bezpieczeństwa pracy pilarkami, pokaz łucznictwa konnego, pokaz zaprzęgów konnych. Otwarto także Muzeum Historii Wojskowości, które Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej uruchomiła na terenie szkoły. Organizatorzy zadbali także o inne atrakcje – stoiska gastronomiczne, a dla najmłodszych zwiedzających czekały karuzele, różnego rodzaju zamki i zjeżdżalnie.

Podczas targów uruchomiony był również punkt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie rolnicy składali wnioski dotyczące płatności bezpośrednich na rok 2009. Można było uzyskać także informację na temat aktualnej oferty edukacyjnej ZSP CKU oraz uzyskania kwalifikacji rolniczych. Dużo uwagi poświeciliśmy bezpieczeństwu pracy w rolnictwie. Myślę, że targi to doskonała propozycja dla mieszkańców naszego powiatu i regionu. To także możliwość zapoznania się z nowościami stosowanymi w rolnictwie i ogrodnictwie, a także z nowymi technologiami produkcji rolnej. Targi to również znakomita okazja do spotkań i wymienienia doświadczeń – mówi wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Podczas X Targów Rolno-Ogrodniczych rozstrzygnięto konkurs na najlepszy produkt targowy i najlepsze stoisko.

Wyróżnione produkty:

1. Mój Balkon, Gospodarstwo Ogrodnicze, Mirosław Pychyński, Kowale
(Sundaville- roślina do skrzynek balkonowych i koszy wiszących)
2. Spółdzielnia Mleczarska LAZUR Nowe Skalmierzyce
(Ser złocisty lazur, srebrzysty, skalmierzycki)
3. OSM Ostrów Wlkp. (Serek kanapkowy)
4. PPHU SANICO Rafał Dudkowiak, Ostrów Wielkopolski.
(Kolektor słoneczny próżniowy SD300)
5. Eko Systemy Rafał Kołodziej Ostrów Wielkopolski.
(Pompa ciepła/szafka kolektorowa)
6. Wytwórnia Pasz CEHAVE Topola Wielka (Premixy dla bydła)
7. GS Przygodzice (Chleb BARYCZOK na naturalnym kwasie z dodatkiem maślanki odznaczony certyfikatem Doliny Baryczy)
8. SGB- Spółdzielcza Grupa Bankowa (pożyczka – „14 dni za darmo”)

Nagrody za stoiska:

1. Firma AGRORAMI Kościelna Wieś
2. Centrum Zabezpieczenia Mienia „CEZAB” Ostrów Wielkopolski.
3. PHU Beta Ostrów Wielkopolski.
4. Automobilklub Ostrowski - Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych

Wyróżnienie stoiska:

1. Krzysztof Jura – sprzedaż maszyn i usług rolniczych
2. Stefan Natywa- rękodzieło ludowe
3. Jarosław Pawlicki – ogrodnictwo
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KLAUDIA
5. Ogrodnicza Grupa Producentów MALSAD
6. Roman Ciesielski – wyroby z wikliny
7. Ryszard Binek - ogrodnictwo

(źródło: www.powiat-ostrowski.pl)

 

Nagrodzone powozy – nowoczesne

I miejsce – Perz Krzysztof

II miejsce - Banasiak Mateusz

III miejsce – Michalak Krzysztof

wyróżnienie – Banasiak Eugeniusz

 

Nagrodzone powozy – zabytkowe

I miejsce – Sobkowiak Piotr

II miejsce – Woliński Zdzisław

III miejsce – Połomski Zdzisław

wyróżnienie – Grabowski Bolesław

 

Zapraszając do współpracy życzymy udanej imprezy !

Serdecznie dziękujemy firmom, służbom pomocniczym

i logistycznym, instytucjom, sponsorom,

pracownikom ZSP CKU, którzy zaangażowali się

w organizację

X Jubileuszowych

,,Targów Rolno - Ogrodniczych Przygodzice 2009”,

które odbywały się 19 kwietnia 2009 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 

Targi rolno-ogrodnicze odbywające się pod hasłem: ,,Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu” są od kilku lat największą imprezą wystawienniczą naszego regionu.

 

Liczymy jednocześnie na dalszą współpracę i pomoc w organizacji kolejnych edycji imprezy.

 

 


Dnia 11 lutego 2009r. w naszej szkole odbyła się audycja muzyczna dotycząca muzyki karnawałowej. Poprowadzili ją 
 Pan Andrzej Henryk Bączyk dyrygent, kompozytor, animator życia kulturalnego oraz towarzysząca mu pianistka - 
Pani Monika Schusser. 
Oboje są pedagogami Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp.. 
Podczas audycji wykonane zostały następujące utwory:
·        Josef Ascher - Marsz "Bohemia"
·        Johann Strauss - Marsz Radeckiego
·        Kurt Nowak - Parada karzełków
·        Richard Eilenberg – Kulig
·        Johannes Brahms - Walce na 4 ręce op.39
·        Johannes Brahms - Tańce węgierskie
·        Karol Stromenger - 3 Walce
·        Florent Schmidt - Walc "Drezno"
·        Maurycy Moszkowski - Tanieć hiszpański
·        Anton Diabelli -  2 Ronda
·        A. H. Bączyk (opracowanie) - dyptyki kolędowe.
        Zwykle trudno zainteresować młodzież muzyką poważną, jednak cykliczność audycji, ciekawe dygresje na temat utworów i
 ich mistrzowskie wykonanie powodują, że naszym uczniom coraz bardziej podobają się te muzyczne lekcje.
            Kolejna odbędzie się w kwietniu...

 

Dnia 11 lutego 2009r. w naszej szkole odbyła się audycja muzyczna dotycząca muzyki karnawałowej. Poprowadzili ją  Pan
 Andrzej Henryk Bączyk dyrygent, kompozytor, animator życia kulturalnego oraz towarzysząca mu pianistka - 
Pani Monika Schusser. 
Oboje są pedagogami Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp.. 
Podczas audycji wykonane zostały następujące utwory:
·        Josef Ascher - Marsz "Bohemia"
·        Johann Strauss - Marsz Radeckiego
·        Kurt Nowak - Parada karzełków
·        Richard Eilenberg – Kulig
·        Johannes Brahms - Walce na 4 ręce op.39
·        Johannes Brahms - Tańce węgierskie
·        Karol Stromenger - 3 Walce
·        Florent Schmidt - Walc "Drezno"
·        Maurycy Moszkowski - Tanieć hiszpański
·        Anton Diabelli -  2 Ronda
·        A. H. Bączyk (opracowanie) - dyptyki kolędowe.
        Zwykle trudno zainteresować młodzież muzyką poważną, jednak cykliczność audycji, ciekawe dygresje 
na temat utworów i ich mistrzowskie wykonanie powodują, że naszym uczniom coraz bardziej podobają się te muzyczne lekcje.
            Kolejna odbędzie się w kwietniu...

 

DRZWI OTWARTE

 

 

W dniach 6 i 7 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Przygodzicach odbyły się Dni Otwarte. Zainteresowanie ze strony gimnazjalistów przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W przeciągu tych dwóch dni, szkołę odwiedziło prawie pół tysiąca gimnazjalistów. Dodatkową atrakcją dla gości była wystawa umundurowania żołnierskiego z czasów I i II wojny światowej oraz pojazdów wojskowych z tego okresu. Dominowały Gaz-y 69, ale największe zainteresowanie wzbudzał rosyjski ,,Czapajew” z 1943 roku oraz motocykl DKW NZ 350. Wystawę zorganizowano przy współpracy z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznych przy Automobilklubie Ostrowskim.

Zwiedzający mogli również wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki, biologii oraz postrzelać w szkolnej strzelnicy. Zainteresowanie zajęciami laboratoryjnymi było tak duże, że nauczyciele, przez sześć godzin prowadzili doświadczenia bez przerwy.  

W piątek z uczniami i gimnazjalistami spotkał się Piotr Dymała, laureat ,,Fabryki Gwiazd”. Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Absolwentów Przygodzickiej Szkoły. Warto dodać, że Stowarzyszenie od roku funduje wybranym uczniom stypendia.

Zwyczajowo, w czasie Dni, odbyły się warsztaty plastyczne, Gimnazjada, Kalambury i wiele innych atrakcji.

Tak duże zainteresowanie Dniami Otwartymi spowodowane było głównie propozycją nowych kierunków kształcenia. Zdecydowanie najwięcej uwagi wzbudziły tzw. klasy: ,,wojskowa” i ,,zarządzanie kryzysowe”, które będą realizowane w ramach liceum ogólnokształcącego. Chętni mieli okazje zapoznać się z propozycją dodatkowych zajęć, które będą realizowane na tych kierunkach, poznać obowiązkowe umundurowanie. Zainteresowanie tymi oddziałami było tak duże, że w ramach Dni Otwartych pojawiła się znaczna grupa gimnazjalistów z powiatu ostrzeszowskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego.

Szkolny doradca zawodowy i pedagog szkolny, przez cały czas odpowiadali na pytania związane z kształceniem zawodowym. Wiele z nich dotyczyło nowego kierunku: technik inżynierii środowiska i melioracji.

Chętni do technikum rolniczego mieli okazję zapoznać się z nowym sprzętem zakupionym przez szkołę oraz uczestniczyć w zajęciach, w nowoczesnej pracowni produkcji zwierzęcej. Nowe wyposażenie w tym zawodzie, wynika z konieczności podniesienia jakości kształcenia. Celem Szkoły jest bowiem przygotowanie młodych rolników do pozyskiwania środków unijnych.

Forma i zakres stawianych pytań świadczą o tym, że młodzież coraz częściej  wybierając szkołę, ma już sprecyzowane  zainteresowania.

Dodatkowe informacje o kierunkach i warunkach kształcenia można uzyskać telefonicznie 062 733 61 31, na stronie www.zspprzygodzice.com lub  osobiście odwiedzając szkołę.

 


 

NOWA SZKOŁA PARTNERSKA Z PORTUGALII

 

Nasza placówka nawiązała kolejną współpracę międzynarodową. Jest to średnia szkoła techniczna z  Portugalii - już czwarta szkoła z zagranicy, z którą Liceum Ogólnokształcące w Przygodzicach ma zamiar opracować projekt językowy, który zaowocuje między innymi obustronną wymianą uczniów pomiędzy szkołami. W ostatnich latach nasi uczniowie uczestniczyli w wymianach młodzieży dwukrotnie we Francji oraz w Niemczech.

 


     W dniach od 19 – 28 stycznia 2009został przeprowadzony etap klasowy konkursu z wiedzy o przedsiębiorczości. Najlepsi, wyłonieni uczniowie przeszli do etapu szkolnego, który odbył się 30 stycznia 2009.

 

     Zwycięzcy konkursu to :

   I miejsce – Mariusz Wietecki klasa I Technikum Agrobiznesu

  II miejsce Michał Rataj klasa IV b Technikum Rolnicze

 III Miejsce Weronika Cegła klasa II Technikum Agrobiznesu

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się 12 lutego 2009.

 

    Przeprowadzenie konkursu miało spełnić następujące cele :

  1. Zachęcić uczniów do nauki przedmiotu

  2. Utrwalić i poszerzyć wiedzę na temat zachowań przedsiębiorczych w życiu prywatnym i zawodowym

  3. Wykształcić postawę przedsiębiorcy

 


Na przełomie listopada i grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja polegała na zbieraniu drobnych monet w celu niesienia pomocy najuboższym dzieciom.

Młodzież chętnie włączyła się do tej akcji, dzięki której uczniowie zrozumieli, że nawet najmniejszy grosz ma znaczenie w niesieniu pomocy potrzebującym.

Zbieraniem monet zajęły się uczennice kl. I technikum melioracji i ochrony środowiska Aurelia Plewa oraz Agata Bukowska

 

Łącznie zebrano 233 zł 77 gr.

Pieniądze przeznaczone będą na tworzenie Rodzinnych Domów Dziecka.

Koordynatorami akcji były Monika Białas-Skutecka oraz Małgorzata Janoś.

 


W dniu 04.12.2008r. z okazji „Mikołajek” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przygodzicach, jak co roku, przygotowali niespodzianki dla małych pacjentów z Oddziału Dzieci Przewlekle Chorych z Rehabilitacją
w Ostrowie Wlkp.

Dzieci zostały obdarowane przez przybyłego Mikołaja paczkami

z zawartością słodyczy i zabawek. Miłym akcentem była okazjonalna część artystyczna przygotowana przez uczennice kl. II LO Małgorzatę Piórek, Annę Kolańską, Beatę Zawielak oraz Patrycję Sikorę z kl. I LO.

W czasie mikołajkowego spotkania nie zabrakło także integracyjnych zabaw z dziećmi, które wyrażały swój entuzjazm i podziękowanie uśmiechem.

 

Święta są takim czasem, że serca otwierają się na potrzeby innych ludzi. Ludzie chcą się dzielić.

 

Koordynatorami akcji ze strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU były Monika Białas – Skutecka oraz Małgorzata Janoś.

Koordynatorem akcji ze strony Zespołu Szkół Specjalnych była Pani Bogumiła Kaczmarek.

 

 


 W dniu 4 grudnia 2008 odbył się II Gminny Konkurs Językowy. Organizatorem Konkursu byli:

-         Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

-         Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego

-         Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego

 

Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej.

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmowała następujące sprawności językowe:

-    czytanie ze zrozumieniem

-         zadania gramatyczno – leksykalne

-         elementy realioznawstwa

-         umiejętność pisania – krótki tekst użytkowy - pocztówka

Do zdobycia w części pisemnej było max. 50 pkt.

 

Do części ustnej zakwalifikują się osoby, które w części pisemnej uzyskały minimum 70 %  punktów.

Część ustna obejmowała:

      -    wypowiedź na określony temat

      -    rekcje językowe, m.in. na dworcu, w restauracji, w sklepie spożywczym lub odzieżowym, 

 

W konkursie wzięli udział uczniowie z Gimnazjów z Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Sobótki, Koryt oraz Wysocka Małego.

 

Komisja w składzie:

-    Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego w ZSP CKU w Przygodzicach

-         Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego w ZSP CKU w Przygodzicach

nadzorowała przebieg części pisemnej i ustnej.

 

Oto wyniki II Gminnego Konkursu Językowego:

 

Język angielski

 

  1. miejsce – Natalia Noskowicz – Gimnazjum w Odolanowie – 49 pkt

  2. miejsce – Maria Jasik – Gimnazjum w Odolanowie – 48 pkt

  3. miejsce – Paulina Szczepaniak – Gimnazjum w Wysocku Małym – 45 pkt

 

Język niemiecki

 

  1. miejsce – Maja Jasik - Gimnazjum w Odolanowie – 48 pkt

  2. miejsce – Justyna Kempińska - Gimnazjum w Odolanowie – 46 pkt

  3. miejsce – Weronika Chojnacka – Gimnazjum w Sobótce – 45 pkt

 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

 

 


Na przełomie listopada i grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja polegała na zbieraniu drobnych monet w celu niesienia pomocy najuboższym dzieciom.

Młodzież chętnie włączyła się do tej akcji, dzięki której uczniowie zrozumieli, że nawet najmniejszy grosz ma znaczenie w niesieniu pomocy potrzebującym.

Zbieraniem monet zajęły się uczennice kl. I technikum melioracji i ochrony środowiska Aurelia Plewa oraz Agata Bukowska

 

Łącznie zebrano 233 zł 77 gr.

Pieniądze przeznaczone będą na tworzenie Rodzinnych Domów Dziecka.

Koordynatorami akcji były Monika Białas-Skutecka oraz Małgorzata Janoś.

 

 


W dniu 7 listopada odbył się w naszej szkole etap szkolny Konkursu Wiedzy o Niemczech i Języka Niemieckiego „Niemcy bez tajemnic”. Była to już trzecia edycja tego konkursu.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III, którzy mogli pochwalić się znajomością języka niemieckiego oraz wiedzą o Niemczech.

Celem konkursu było podnoszenie umiejętności językowych, prezentowanie pozytywnych wzorców kulturowych, a także edukacja międzykulturowa (poznawanie kultury, tradycji, historii oraz obecnej sytuacji Niemiec)

Etap szkolny składał się z testu pisemnego – 20 pytań dotyczyło wiedzy o Niemczech, 25 pytań dotyczyło umiejętności językowych. Uczniowie odpowiadali na pytania w języku niemieckim pełnymi zdaniami.

Komisja w składzie:

-    mgr Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego

-    mgr Marzena Sajewska - nauczyciel języka niemieckiego

-    mgr Jarosław Karolewski – nauczyciel historii

nadzorowała przebieg konkursu.

 

Oto wyniki konkursu:

1 miejsce – Sandra Goździk – klasa III 4a

2 miejsce – Julita Jamroziak -  klasa III 4a

3 miejsce – Anita Nowicka - klasa III 4a

4 miejsce – Hanna Radoła – klasa II LO

5 miejsce – Alan Roguszny – klasa II 4a

6 miejsce – Weronika Cegła – klasa II 4a

 

 


31.10.2008 Rak szyjki macicy – szkolenie

 

Rak szyjki macicy stał się problemem, z którym boryka się coraz więcej kobiet. Dlatego też 31.10.2008 r. zorganizowane zostało szkolenie, na którym dziewczęta Naszej szkoły dowiedziały się, czym jest nowotworowy „morderca” i jak z nim walczyć. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (p. Justyna Ligocka) wraz z pielęgniarką p. Beatą Janiszewską przekazały jak najwięcej informacji na ten temat.

Na początku szkolenia dziewczęta obejrzały film, którego głównymi bohaterkami były trzy kobiety chore na raka szyjki macicy. Film ten zobrazował emocje, jakie towarzyszyły bohaterkom na początku choroby, w trakcie jej trwania oraz w momencie, gdy udało imię ja pokonać.

W dalszej części szkolenia uczennice dowiedziały się z prezentacji multimedialnej, co to jest rak szyjki macicy, w jaki sposób można się nim zarazić, jakie są jego objawy oraz na czym polega profilaktyka tego nowotworu.

Pod koniec spotkania miała miejsce dyskusja, w trakcie której dziewczęta zadawały pytania pani pielęgniarce. Szkolenie okazało się bardzo przydatne i interesujące dla Naszych uczennic.


 

   W dniu  05-11-2008 roku w auli Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds. oświaty i wychowania na rok szkolny 2008/2009.. Wśród 200 uczniów z terenu całej Wielkopolski, którzy z rak Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali listy gratulacyjne od premiera, będące potwierdzeniem otrzymania stypendium znalazła się uczennica naszej szkoły Julita Jamroziak z klasy II technikum agrobiznesu.. Pani Kurator Elżbieta Leszczyńska zwracając się do uzdolnionej młodzieży nazwała ich diamentami będącymi wizytówka każdej szkoły. Warto nadmienić ,że Julita  była również stypendystka Prezesa rady Ministrów w roku szkolnym 2007/2008.

Zdjęcia przedstawiają uczennicę Julitę Jamroziak wraz z dyrektorem szkoły oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty panią Elżbietą Leszczyńską i wicekuratorem Mirosławem Drzazgą

 


 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach powstanie klasa wojskowa.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym tendencjom oraz zmianom w obowiązujących do tej pory zasadach pełnienia służby wojskowej, w przygodzickiej szkole narodził się pomysł powołania w roku szkolnym 2009/2010 klasy liceum, realizującej rozszerzenie z zakresu przedmiotów wojskowych.

W związku z planami likwidacji w naszym kraju obowiązkowego poboru do wojska

i powołania armii w pełni zawodowej,  nadchodzi czas profesjonalistów, zajmujących się zawodowo pełnieniem służby wojskowej. Profesjonalistów szkolących się w sposób nowoczesny, przygotowanych również do pełnienia wojskowych misji pokojowych poza granicami naszego kraju.

 od 1 września ogłaszamy nabór do

klasa wojskowa   zdjęcia>>>
Zajęcia w umundurowaniu! Dodatkowe przedmioty: przysposobienie obronne, przysposobienie wojskowe, elementy samoobrony, większa liczba godzin języków obcych wzbogaconych o słownictwo i terminologię wojskową, techniki walki wręcz, paintball, obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego i zarządzania kryzysowego, zajęcia w strzelnicy. Szkoła umożliwia absolwentom studiowanie na uczelniach wojskowych i cywilnych.

-klasa zarządzanie kryzysowe 
  zdjęcia>>>    film>>>
Zajęcia w umundurowaniu, przygotowanie do pracy w jednostkach paramilitarnych, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych (np. ochrona mienia), zajęcia w strzelnicy, paintball, techniki walki wręcz, wyjazdy na obozy specjalistyczne z zarządzania kryzysowego.

Klasy te mają przygotowywać do służby wojskowej, pracy w policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych /ochrona mienia/, zapoznać z zasadami pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
- podnosić sprawność fizyczną uczniów,
- przygotować do zachowania się w sytuacjach ekstremalnych,
- uczyć strzelania z broni sportowej,
- uczyć udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy, geografia.

Klasy mundurowe/ wojskowa i zarządzanie kryzysowe/ miałaby na celu, oprócz realizacji ogólnokształcącego cyklu kształcenia, rozwijanie zainteresowań związanych z wyborem wojskowej drogi życiowej przyszłych absolwentów naszej szkoły.

ZSP CKU w Przygodzicach posiada warunki, bazę, możliwości a także doświadczenie nabyte podczas kilkuletniego już kształcenia młodzieży w klasach sportowo-obronnych.

Sukcesy uczniów w konkursach strzeleckich „Sprawni jak żołnierze” czy zawodach biathlonowych, dają gwarancję odpowiedniego poziomu kształcenia w przyszłej klasie wojskowej

Dotychczasowi absolwenci szkoły bardzo często znajdują pracę w policji, straży pożarnej, służbach ochrony i innych służbach mundurowych, co oznacza, że istnieje zapotrzebowanie na utworzenie klasy, która zwiększałaby szanse na spełnienie marzeń wielu młodych ludzi.

W dniu 28 października 2008 na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, po raz dziewiąty zostały zorganizowane zawody biathlonowe.

Podczas uroczystego otwarcia zawodów, z udziałem m. in. Łukasza Górnego (zawodowego żołnierza, uczestnika misji w Afganistanie, absolwenta szkoły)  oficjalnie poinformowano zawodników, opiekunów oraz gości o zamiarze utworzenia klasy wojskowej.

Gdyby udało się zrealizować to zamierzenie, można mieć nadzieję, że  będzie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej części przyszłych absolwentów gimnazjów naszej gminy i powiatu a  oferta edukacyjna ZSP CKU zostanie wzbogacona o nowy, atrakcyjny kierunek kształcenia.