Projekty europejskie

 

 


MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MLODZIEŻY W ZSP CKU

 

2011 – kwiecień – wizyta 16 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Lousado, Portugalia, region Braga, 10 dni

 

2010 - wrzesień – wizyta 20 uczniów z Włoch w ZSPCKU, 10 dni

 

2010 – kwiecień (11.04-20.04)– wizyta 16 uczniów z Portugalii w ZSPCKU, 10 dni

 

2010 – marzec (10.03-19.03)- wizyta 20 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Trapani we Włoszech, region Sycylia, 10 dni

 

2007 – wizyta 23 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Châteaulin, Francja, region Bretania, 11 dni

 

2006 – wizyta 23 francuskich uczniów w Polsce, 10 dni

 

2003- wizyta 24 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Saint-Bonnet en Champsaur – Francja, region Alpy Wysokie, 10 dni


Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej z Portugali 11- 20  kwietnia  2010

 


.

 


 

Uczniowie z Przygodzic lecą do Włoch

Już 10 marca grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach wraz z opiekunami wyjeżdża na 10-dniową wymianę do szkoły partnerskiej w Trapani na południu Włoch w ramach projektu „Przez sport do zdrowia”. Projekt ten jest finansowany przez unijny program Comenius, dzięki czemu wyjazd jest całkowicie bezpłatny dla uczniów. Projekt będzie trwał dwa lata – w przyszłym roku szkolnym uczniowie z Włoch przyjadą z rewizytą do Przygodzic. Warto zaznaczyć, że Zespół Szkół w Przygodzicach jest jedyną placówką w Polsce, która otrzymała dofinansowanie na realizację aż dwóch projektów wymian młodzieży – drugi projekt pt. „Europa – tak daleko, tak blisko” realizowany jest z drugą szkołą partnerską w Portugalii. Grupa uczniów portugalskich przyjeżdża do Przygodzic już 11 kwietnia b.r. Łącznie, na realizację obu projektów szkoła otrzymała prawie 160.000 zł. Jednak nie było łatwo - na 169 wniosków w skali kraju tylko 26 szkół w Polsce otrzymało dotację programu Comenius, w tym jedynie 5 szkół w Wielkopolsce!

szkolny koordynator projektów w ZSPCKU

 


Zdobyliśmy 160.000 zł na wymiany uczniów !

 

Udało się! Nasze wnioski od dofinansowanie projektów wymian międzynarodowych uczniów przeszły przez rygorystyczną procedurę selekcyjną unijnego programu Socrates Comenius – tym samym otrzymaliśmy 39.000 € na zorganizowanie dwóch projektów współpracy ze szkołami partnerskimi z zagranicy. Dzięki nim, nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w wymianach ze szkołami z Portugalii i Włoch. Projekty będą trwały dwa lata, począwszy od września tego roku. Warto zaznaczyć, że na 169 wniosków w skali kraju tylko 26 szkół otrzymało dotację, w tym jedynie 5 szkół w Wielkopolsce!

Pierwszy projekt ze szkołą włoską pt. „Przez sport do zdrowia” traktował będzie o znaczeniu sportu w życiu ludzi. Jego głównym celem będzie zachęcić młodzież do uprawiania sportu w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia.

Tematyką drugiego projektu, pt. „Europa – tak daleko, tak blisko”  będzie spuścizna kulturowa Polski i Portugalii, tj. porównanie stylu życia, tradycji narodowych i regionalnych, obrzędów, muzyki, tańca i sportu.

Oba projekty mają na celu przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej znajomości języków obcych , w szczególności j. angielskiego, który będzie językiem roboczym obu projektów. Poza tym, uczniowie będą mieli okazję w sposób praktyczny poszerzyć swoją wiedzę o kulturze Portugalii i Włoch.

PROJEKT   1

 

Tytuł:                        „Przez sport do zdrowia”

 

 

Szkoła partnerska:   Liceum Techniczne w Trapani

                           (Istituto Superiore Da Vinci Torre)

 

Kraj:                          Włochy

 

Tematyką projektu będzie znaczenie sportu w życiu ludzi. Jego głównym celem będzie zachęcić młodzież do uprawiania sportu w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia. Ponadto, projekt umożliwi stworzenie wielokulturowego i wielojęzykowego partnerstwa edukacyjnego, które pozwoli rozwijać umiejętności językowe uczniów i nauczycieli. Obustronne wymiany uczniów pomogą odkryć podobieństwa i różnice kulturowe oraz poznać języki ojczyste obu krajów partnerskich. Uczniowie będą mieli także okazję wspólnie uczestniczyć w imprezach sportowych (zawody, turnieje, gry). Językiem komunikacji będzie j. angielski, jednak uczniowie będą zachęcani do poznania podstaw j. włoskiego i polskiego, co będzie wartością dodaną projektu.

 

PROJEKT  2

 

 

Tytuł:                        „Europa – tak daleko, tak blisko”

 

Szkoła partnerska:   Liceum Techniczne  w Lousado (FORAVE – Associação para a Educação Profissional do Vale do Ave)

 

 

Kraj:                          Portugalia

 

     Głównymi celami projektu są: rozwijać znajomość języka angielskiego, w szczególności sprawności porozumiewania się, zachęcić do poznawania innych języków obcych (polski, portugalski), poznać inne kultury w celu lepszej integracji europejskiej z równoczesnym zachowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Pragniemy również zwiększyć motywację uczniów i nauczycieli, a tym samym podnieść jakość kształcenia, zachęcić do używania innowacji w metodyce nauczania oraz rozwijać umiejętności używania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

      Naszym zadaniem będzie  przygotować uczniów do prezentacji własnych osiągnięć, podnieść jakość i efekty nauczania języków obcych i informatyki, ułatwić i rozwijać kontakty pomiędzy rówieśnikami z różnych krajów i środowisk społeczno-kulturalnych.. Innym celem partnerstwa będzie wypracowanie produktów końcowych: strony internetowej, forum internetowego, mini-słowniczka, DVD / albumu zatytułowanego „Portugalia & Polska – przewodnik kulturowy”, prezentacji PowerPoint, itp.


HARMONOGRAM WYMIAN MLODZIEŻY

2003- wizyta 24 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Saint-Bonnet en Champsaur – Francja, region Alpy Wysokie, 10 dni

 

2006 – wizyta 23 francuskich uczniów w Polsce, 10 dni

 

2007 – wizyta 23 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Châteaulin, Francja, region Bretania, 11 dni

 

2010 – marzec (10.03-19.03)- wizyta 20 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Trapani we Włoszech, region Sycylia, 10 dni

 

2010 – kwiecień (11.04-20.04)– wizyta 16 uczniów z Portugalii w ZSPCKU, 10 dni

 

2010 - październik – wizyta 20 uczniów z Włoch w ZSPCKU, 10 dni

 

2011 – kwiecień – wizyta 16 uczniów ZSPCKU w szkole partnerskiej w Lousado, Portugalia, region Braga, 10 dni

Szkoły partnerskie

Szkoła partnerska we Francji

Szkoła partnerska w Bretanii

 Szkoła partnerska w Portugalii

 Szkoła partnerska we Włoszech