Strona główna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczniów
Wydarzenia szkolne
Historia szkoły
Historia Przygodzic
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Kierunki rozwoju szkoły
Gazetka szkolna
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
Kontakt
UE Wrocław
BIP

Szkolenie praktyczne

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE - TECHNIK ROLNIK
Przykładowe zadanie egzaminacyjne technik rolnik Bobik
Przykładowe zadanie egzaminacyjne technik rolnik kukurydza na ziarno

 

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZSP CKU  W PRZYGODZICACH /do pobrania/

 

Niezmiernie istotnym ogniwem działalności naszej szkoły jest szkolenie praktyczne. Formy praktycznej nauki zawodu mają kształt praktycznych zajęć grupowych. Ciekawszą formą są zajęcia praktyczne indywidualne, w ramach których realizuje się naukę jazdy pojazdami i sprzętem zmechanizowanym oraz praca przy użyciu maszyn. Następną i wyższą formą praktycznej nauki zawodu stanowią praktyki zawodowe śródroczne i wakacyjne oraz zajęcia indywidualne specjalistyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w zależności od zdobywanego zawodu w stosownych do tego celu pomieszczeniach. I tak przyszły technik - rolnik uczy się zawodu:

 • w warsztatach mechanizacji,
 • na placu manewrowym do nauki jazdy,
 • w gospodarstwie pomocniczym,
 • w wybranym indywidualnie gospodarstwie    domowym,

 • w pracowni komputerowej,

 • Uczeń, który obrał zawód mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych — w zasadzie chłopcy — posiąść musi wiele umiejętności specjalistycznych w warsztatach mechanizacji, musi opanować działy:

 • obróbki ręcznej metali i drewna,
 • obróbki mechanicznej metali i drewna,
 • spawalni gazowej i elektrycznej,
 • obsługi i diagnostyki pojazdów,
 • obsługi i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych.
 • Szlify ogrodnika przyszły adept tej sztuki zdobywa w wybranych wzorowo prowadzonych gospodarstwach ogrodniczych.

  Praktyki sezonowe wszystkich specjalności organizuje się w okresach jesiennym i wiosennym.

  Ciężar obowiązków związanych z organizacją i realizacją praktyk spoczywa na nauczycielach przedmiotów zawodowych.

  Jedną z powszechnie stosowanych form zajęć są wycieczki przedmiotowe organizowane w ciągu roku do różnych, godnych uwagi instytucji.

  Szkoła kładzie duży nacisk na wszechstronne wykształcenie uczniów pod względem umiejętności praktycznych. Dlatego poza wymienionymi już formami szkolenia młodzież ma możliwość zdobycia uprawnień do kierowania motocyklem, samochodem, ciągnikiem, kombajnem.

  Szkolenie praktyczne i teoretyczne kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego.

   

  Bazę do praktycznej nauki zawodu w Przygodzicach stanowią:

  Pracownie warsztatowe:

 • obróbki ręcznej metali i drewna,
 • obróbki mechanicznej metali i drewna
 • spawalni elektrycznej i gazowej,
 • obsługi i diagnostyki pojazdów,
 • obsługi i diagnostyki maszyn i urządzeń rolniczych,
 • Tereny szkolne do zakładania:

 • ogrodu przydomowego,
 • pielęgnacji sadu przydomowego,
 • skalniaków i terenów zielonych,
 • Plac ćwiczeń:

  • nauki jazdy,
  • eksploatacji niektórych agregatów 

  Dwie pracownie:

  • obsługi komputera i wykorzystania programów specjalistycznych.

  Trzeba przyznać, że zostało stworzone odpowiednie zaplecze do właściwego prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Zmodernizowano i rozbudowano warsztaty szkolne. Zaistniały w ten sposób warunki do bardziej prawidłowej organizacji nauczania praktycznego. Podstawą do takiego działania było założenie, aby zajęcia praktyczne nie miały charakteru ćwiczeniowo-demonstracyjnego ale szkoleniowo-produkcyjny. Takie traktowanie roli warsztatów szkolnych ma znaczenie zarówno poznawcze jak i wychowawcze.

  Stosunek uczniów do zajęć podczas których wykonywane są prace mające praktyczne zastosowanie jest znacznie korzystniejszy niż do tych, które miały charakter ćwiczeniowy.

  Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr inż. Bogusław Lipiński.

   materiały do pobrania